Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PEMATANG BANGSAL PEMATANG BUNGUR SUNGAI ONDOK LEBAK PERING SUNGAI KELI S. LEBUNG ULU CAHAYA MARGA SEGAYAM NAIKAN TEMBAKANG MAJU JAYA ULAK AURSTANDING KAPUK SUNGAI LEBUNG MAYA PATI HARIMAU TANDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 376 443 277 282 226 429 396 547 336 349 558 504 751 401 412 6287
  PR 413 518 278 296 230 447 449 567 316 363 644 557 789 417 425 6709
  JML 789 961 555 578 456 876 845 1114 652 712 1202 1061 1540 818 837 12996
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 1 8
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 7 0 1 15
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 376 443 277 282 226 430 396 547 337 350 558 504 755 401 412 6294
  PR 413 518 278 296 230 448 449 567 319 363 644 557 792 417 426 6717
  JML 789 961 555 578 456 878 845 1114 656 713 1202 1061 1547 818 838 13011
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 235 284 117 208 158 258 219 277 182 208 309 315 412 258 249 3689
  PR 236 333 104 191 166 263 295 335 212 206 367 392 464 271 260 4095
  JML 471 617 221 399 324 521 514 612 394 414 676 707 876 529 509 7784
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 1 8
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 7 0 1 15
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 235 284 117 208 158 259 219 277 183 209 309 315 416 258 249 3696
  PR 236 333 104 191 166 264 295 335 215 206 367 392 467 271 261 4103
  JML 471 617 221 399 324 523 514 612 398 415 676 707 883 529 510 7799

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PEMATANG BANGSAL PEMATANG BUNGUR SUNGAI ONDOK LEBAK PERING SUNGAI KELI S. LEBUNG ULU CAHAYA MARGA SEGAYAM NAIKAN TEMBAKANG MAJU JAYA ULAK AURSTANDING KAPUK SUNGAI LEBUNG MAYA PATI HARIMAU TANDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 793 980 566 589 456 891 862 1136 663 727 1226 1067 1554 835 853 13198
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 322 363 345 190 132 368 348 518 265 312 550 360 671 306 343 5393
4 Jumlah surat suara digunakan 471 617 221 399 324 523 514 612 398 415 676 707 883 529 510 7799
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PEMATANG BANGSAL PEMATANG BUNGUR SUNGAI ONDOK LEBAK PERING SUNGAI KELI S. LEBUNG ULU CAHAYA MARGA SEGAYAM NAIKAN TEMBAKANG MAJU JAYA ULAK AURSTANDING KAPUK SUNGAI LEBUNG MAYA PATI HARIMAU TANDANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 469 608 219 398 320 519 512 609 391 413 671 699 875 526 506 7735
2 Jumlah Suara tidak sah 2 9 2 1 4 4 2 3 7 2 5 8 8 3 4 64
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 471 617 221 399 324 523 514 612 398 415 676 707 883 529 510 7799

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PEMATANG BANGSAL PEMATANG BUNGUR SUNGAI ONDOK LEBAK PERING SUNGAI KELI S. LEBUNG ULU CAHAYA MARGA SEGAYAM NAIKAN TEMBAKANG MAJU JAYA ULAK AURSTANDING KAPUK SUNGAI LEBUNG MAYA PATI HARIMAU TANDANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 237 317 123 199 226 341 246 234 217 242 295 353 420 239 321 4010
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 232 291 96 199 94 178 266 375 174 171 376 346 455 287 185 3725
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 469 608 219 398 320 519 512 609 391 413 671 699 875 526 506 7735