Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KIBANG BUDI JAYA MEKAR SARI JAYA PAGAR JAYA GUNUNG SARI KIBANG TRI JAYA KIBANG YEKTI JAYA SUMBER REJO GILANG TUNGGAL MAKARTA LESUNG BHAKTI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2131 550 631 586 876 2039 625 483 662 8583
  PR 2027 524 612 559 862 1994 600 465 635 8278
  JML 4158 1074 1243 1145 1738 4033 1225 948 1297 16861
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
  PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  JML 1 0 0 0 2 1 0 0 1 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 7 3 2 0 0 13 3 1 3 32
  PR 7 0 1 4 0 16 0 1 1 30
  JML 14 3 3 4 0 29 3 2 4 62
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 12 0 2 0 8 3 0 9 2 36
  PR 7 4 3 0 12 1 0 1 3 31
  JML 19 4 5 0 20 4 0 10 5 67
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2150 553 635 586 885 2056 628 493 668 8654
  PR 2042 528 616 563 875 2011 600 467 639 8341
  JML 4192 1081 1251 1149 1760 4067 1228 960 1307 16995
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1614 414 489 465 666 1628 461 404 518 6659
  PR 1626 427 506 465 661 1525 448 366 509 6533
  JML 3240 841 995 930 1327 3153 909 770 1027 13192
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
  PR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  JML 1 0 0 0 2 1 0 0 1 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 1 1 0 0 6 1 1 1 16
  PR 4 0 0 4 0 12 0 1 1 22
  JML 9 1 1 4 0 18 1 2 2 38
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 12 0 2 0 8 3 0 9 2 36
  PR 7 4 3 0 12 1 0 1 3 31
  JML 19 4 5 0 20 4 0 10 5 67
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1631 415 492 465 675 1638 462 414 522 6714
  PR 1638 431 509 469 674 1538 448 368 513 6588
  JML 3269 846 1001 934 1349 3176 910 782 1035 13302

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KIBANG BUDI JAYA MEKAR SARI JAYA PAGAR JAYA GUNUNG SARI KIBANG TRI JAYA KIBANG YEKTI JAYA SUMBER REJO GILANG TUNGGAL MAKARTA LESUNG BHAKTI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4264 1096 1260 1171 1772 4120 1231 985 1322 17221
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 992 250 259 237 423 944 321 203 287 3916
4 Jumlah surat suara digunakan 3269 846 1001 934 1349 3176 910 782 1035 13302
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KIBANG BUDI JAYA MEKAR SARI JAYA PAGAR JAYA GUNUNG SARI KIBANG TRI JAYA KIBANG YEKTI JAYA SUMBER REJO GILANG TUNGGAL MAKARTA LESUNG BHAKTI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3238 843 995 929 1337 3155 906 777 1032 13212
2 Jumlah Suara tidak sah 31 3 6 5 12 21 4 5 3 90
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3269 846 1001 934 1349 3176 910 782 1035 13302

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KIBANG BUDI JAYA MEKAR SARI JAYA PAGAR JAYA GUNUNG SARI KIBANG TRI JAYA KIBANG YEKTI JAYA SUMBER REJO GILANG TUNGGAL MAKARTA LESUNG BHAKTI JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1405 433 381 398 542 1121 557 369 510 5716
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1833 410 614 531 795 2034 349 408 522 7496
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3238 843 995 929 1337 3155 906 777 1032 13212