Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TUNAS JAYA MULYA JAYA TRI TUNGGAL JAYA WONO REJO SUMBER JAYA BANGUN JAYA SUKA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2127 1154 390 467 427 770 2061 1170 1220 1352 557 11695
  PR 2017 1093 347 430 408 695 1893 1025 1166 1319 515 10908
  JML 4144 2247 737 897 835 1465 3954 2195 2386 2671 1072 22603
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 8 2 0 1 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 14 2 0 2 0 0 0 0 18
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 10 0 0 8 22 0 5 0 1 1 0 47
  PR 14 0 0 10 35 0 10 0 1 1 0 71
  JML 24 0 0 18 57 0 15 0 2 2 0 118
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2137 1154 390 483 451 770 2067 1170 1221 1353 557 11753
  PR 2031 1093 347 446 443 695 1904 1025 1167 1320 515 10986
  JML 4168 2247 737 929 894 1465 3971 2195 2388 2673 1072 22739
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1662 951 324 364 359 634 1538 930 931 1156 466 9315
  PR 1520 954 294 328 327 603 1454 877 853 1130 425 8765
  JML 3182 1905 618 692 686 1237 2992 1807 1784 2286 891 18080
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 8 2 0 1 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 14 2 0 2 0 0 0 0 18
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 10 0 0 8 22 0 5 0 1 1 0 47
  PR 14 0 0 10 35 0 10 0 1 1 0 71
  JML 24 0 0 18 57 0 15 0 2 2 0 118
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1672 951 324 380 383 634 1544 930 932 1157 466 9373
  PR 1534 954 294 344 362 603 1465 877 854 1131 425 8843
  JML 3206 1905 618 724 745 1237 3009 1807 1786 2288 891 18216

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TUNAS JAYA MULYA JAYA TRI TUNGGAL JAYA WONO REJO SUMBER JAYA BANGUN JAYA SUKA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4184 2289 750 912 852 1490 4030 2238 2412 2732 1093 22982
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 974 380 132 188 107 253 1019 431 626 444 202 4756
4 Jumlah surat suara digunakan 3206 1905 618 724 745 1237 3009 1807 1786 2288 891 18216
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TUNAS JAYA MULYA JAYA TRI TUNGGAL JAYA WONO REJO SUMBER JAYA BANGUN JAYA SUKA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3194 1898 616 722 741 1231 2991 1796 1777 2266 886 18118
2 Jumlah Suara tidak sah 12 7 2 2 4 6 18 11 9 22 5 98
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3206 1905 618 724 745 1237 3009 1807 1786 2288 891 18216

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TUNAS JAYA MULYA JAYA TRI TUNGGAL JAYA WONO REJO SUMBER JAYA BANGUN JAYA SUKA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA SARI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 981 525 300 199 251 382 906 822 686 931 269 6252
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2213 1373 316 523 490 849 2085 974 1091 1335 617 11866
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3194 1898 616 722 741 1231 2991 1796 1777 2266 886 18118