Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BANDING WAY MULI TEJANG P. SEBESI TANJUNG GADING SUKARAJA RAJABASA KOTA GURING KUNJIR KERINJING HARGO PANCURAN CUGUNG CANGGUNG CANTI BATU BALAK BETUNG WAI MULI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 719 1043 974 201 997 472 263 800 299 246 725 642 751 239 423 439 9233
  PR 706 1001 921 207 924 434 256 799 303 261 693 633 686 236 401 384 8845
  JML 1425 2044 1895 408 1921 906 519 1599 602 507 1418 1275 1437 475 824 823 18078
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 7 1 0 6 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 22
  PR 0 0 4 3 0 7 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 21
  JML 1 0 11 4 0 13 0 4 0 0 0 0 8 0 2 0 43
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 720 1043 981 202 997 478 263 803 299 246 725 643 754 239 424 439 9256
  PR 706 1001 925 210 924 441 256 800 303 261 693 633 691 236 402 384 8866
  JML 1426 2044 1906 412 1921 919 519 1603 602 507 1418 1276 1445 475 826 823 18122
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 558 681 749 147 652 311 158 500 260 190 391 434 500 171 268 328 6298
  PR 535 699 724 146 631 313 166 501 270 193 422 417 481 172 300 325 6295
  JML 1093 1380 1473 293 1283 624 324 1001 530 383 813 851 981 343 568 653 12593
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 7 1 0 6 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 22
  PR 0 0 4 3 0 7 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 21
  JML 1 0 11 4 0 13 0 4 0 0 0 0 8 0 2 0 43
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 559 681 756 148 652 317 158 503 260 190 391 435 503 171 269 328 6321
  PR 535 699 728 149 631 320 166 502 270 193 422 417 486 172 301 325 6316
  JML 1094 1380 1484 297 1283 637 324 1005 530 383 813 852 989 343 570 653 12637

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BANDING WAY MULI TEJANG P. SEBESI TANJUNG GADING SUKARAJA RAJABASA KOTA GURING KUNJIR KERINJING HARGO PANCURAN CUGUNG CANGGUNG CANTI BATU BALAK BETUNG WAI MULI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1462 2085 1949 416 1979 932 531 1629 613 517 1472 1299 1531 482 844 840 18581
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 368 705 465 119 696 295 207 624 83 134 659 446 541 139 274 187 5942
4 Jumlah surat suara digunakan 1094 1380 1484 297 1283 637 324 1005 530 383 813 852 989 343 570 653 12637
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BANDING WAY MULI TEJANG P. SEBESI TANJUNG GADING SUKARAJA RAJABASA KOTA GURING KUNJIR KERINJING HARGO PANCURAN CUGUNG CANGGUNG CANTI BATU BALAK BETUNG WAI MULI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1091 1362 1475 293 1261 636 318 994 526 375 795 848 978 342 568 643 12505
2 Jumlah Suara tidak sah 3 18 9 4 22 1 6 11 4 8 18 4 11 1 2 10 132
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1094 1380 1484 297 1283 637 324 1005 530 383 813 852 989 343 570 653 12637

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BANDING WAY MULI TEJANG P. SEBESI TANJUNG GADING SUKARAJA RAJABASA KOTA GURING KUNJIR KERINJING HARGO PANCURAN CUGUNG CANGGUNG CANTI BATU BALAK BETUNG WAI MULI TIMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 672 796 514 187 525 396 218 633 347 182 496 572 473 189 299 267 6766
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 419 566 961 106 736 240 100 361 179 193 299 276 505 153 269 376 5739
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1091 1362 1475 293 1261 636 318 994 526 375 795 848 978 342 568 643 12505