Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RANTAU JAYA ILIR RANTAU JAYA MAKMUR MRANGGI JAYA BINAKARYA BARU BINA KARYA SAKTI BINA KARYA UTAMA BINA KARYA JAYA JOHARAN RANTAU JAYA BARU MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 843 615 581 503 594 1158 965 687 598 835 7379
  PR 823 559 545 465 568 1092 946 636 599 782 7015
  JML 1666 1174 1126 968 1162 2250 1911 1323 1197 1617 14394
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 28
  PR 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 20
  JML 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 48
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 843 630 581 503 594 1173 965 687 598 835 7409
  PR 823 569 545 465 568 1102 946 636 599 782 7035
  JML 1666 1199 1126 968 1162 2275 1911 1323 1197 1617 14444
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 592 442 404 378 421 832 703 447 427 586 5232
  PR 624 398 433 379 423 828 688 457 417 697 5344
  JML 1216 840 837 757 844 1660 1391 904 844 1283 10576
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
  PR 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
  JML 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 592 442 404 378 421 847 703 447 427 586 5247
  PR 624 398 433 379 423 838 688 457 417 697 5354
  JML 1216 840 837 757 844 1685 1391 904 844 1283 10601

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RANTAU JAYA ILIR RANTAU JAYA MAKMUR MRANGGI JAYA BINAKARYA BARU BINA KARYA SAKTI BINA KARYA UTAMA BINA KARYA JAYA JOHARAN RANTAU JAYA BARU MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1666 1174 1126 968 1162 2085 1911 1351 1198 1661 14302
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 450 334 289 211 318 400 520 447 354 378 3701
4 Jumlah surat suara digunakan 1216 840 837 757 844 1685 1391 904 844 1283 10601
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RANTAU JAYA ILIR RANTAU JAYA MAKMUR MRANGGI JAYA BINAKARYA BARU BINA KARYA SAKTI BINA KARYA UTAMA BINA KARYA JAYA JOHARAN RANTAU JAYA BARU MEKAR JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1213 838 833 754 833 1677 1385 898 841 1276 10548
2 Jumlah Suara tidak sah 3 2 4 3 11 8 6 6 3 7 53
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1216 840 837 757 844 1685 1391 904 844 1283 10601

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RANTAU JAYA ILIR RANTAU JAYA MAKMUR MRANGGI JAYA BINAKARYA BARU BINA KARYA SAKTI BINA KARYA UTAMA BINA KARYA JAYA JOHARAN RANTAU JAYA BARU MEKAR JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 266 208 184 241 194 663 417 380 201 230 2984
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 947 630 649 513 639 1014 968 518 640 1046 7564
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1213 838 833 754 833 1677 1385 898 841 1276 10548