Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KENALI FAJAR AGUNG SERUNGKUK HUJUNG SUKARAME BEDUDU TURGAK BUMI AGUNG KEJADIAN SUKA MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 880 255 381 1746 420 559 378 353 415 633 6020
  PR 901 226 316 1461 388 521 323 335 409 444 5324
  JML 1781 481 697 3207 808 1080 701 688 824 1077 11344
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 7 0 3 0 0 0 0 11
  PR 1 0 0 2 0 7 0 0 0 0 10
  JML 2 0 0 9 0 10 0 0 0 0 21
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 52 0 17 3 0 33 0 0 0 0 105
  PR 57 0 4 3 0 33 0 0 0 0 97
  JML 109 0 21 6 0 66 0 0 0 0 202
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 933 255 398 1756 420 595 378 353 415 633 6136
  PR 959 226 320 1466 388 561 323 335 409 444 5431
  JML 1892 481 718 3222 808 1156 701 688 824 1077 11567
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 509 214 226 1370 279 365 255 210 286 480 4194
  PR 432 188 202 972 253 378 217 208 290 340 3480
  JML 941 402 428 2342 532 743 472 418 576 820 7674
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 7 0 3 0 0 0 0 11
  PR 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 7
  JML 2 0 0 9 0 7 0 0 0 0 18
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 52 0 17 3 0 33 0 0 0 0 105
  PR 57 0 4 3 0 33 0 0 0 0 97
  JML 109 0 21 6 0 66 0 0 0 0 202
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 562 214 243 1380 279 401 255 210 286 480 4310
  PR 490 188 206 977 253 415 217 208 290 340 3584
  JML 1052 402 449 2357 532 816 472 418 576 820 7894

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KENALI FAJAR AGUNG SERUNGKUK HUJUNG SUKARAME BEDUDU TURGAK BUMI AGUNG KEJADIAN SUKA MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1818 491 713 3275 825 1103 716 703 842 1100 11586
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 766 89 264 918 293 287 244 285 266 280 3692
4 Jumlah surat suara digunakan 1052 402 449 2357 532 816 472 418 576 820 7894
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KENALI FAJAR AGUNG SERUNGKUK HUJUNG SUKARAME BEDUDU TURGAK BUMI AGUNG KEJADIAN SUKA MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1047 402 440 2344 528 783 469 414 566 815 7808
2 Jumlah Suara tidak sah 5 0 9 13 4 33 3 4 10 5 86
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1052 402 449 2357 532 816 472 418 576 820 7894

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KENALI FAJAR AGUNG SERUNGKUK HUJUNG SUKARAME BEDUDU TURGAK BUMI AGUNG KEJADIAN SUKA MAKMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 740 142 158 599 270 386 213 186 376 144 3214
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 307 260 282 1745 258 397 256 228 190 671 4594
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1047 402 440 2344 528 783 469 414 566 815 7808