Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KEMBAHANG KERANG SUKARAJA KOTA BESI CANGGU SUKABUMI PEKON BALAK GUNUNG SUGIH KEGERINGAN NEGERI RATU TEBA LIYOKH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 958 202 230 1084 376 710 492 212 588 337 206 5395
  PR 877 190 198 992 376 636 483 192 499 298 157 4898
  JML 1835 392 428 2076 752 1346 975 404 1087 635 363 10293
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 0 0 0 0 2 0 13 2 0 19
  PR 7 1 1 0 0 0 11 0 10 2 0 32
  JML 9 1 1 0 0 0 13 0 23 4 0 51
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 6
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5
  JML 1 2 1 0 0 0 0 0 4 3 0 11
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 960 204 231 1084 376 710 494 212 603 340 206 5420
  PR 885 191 199 992 376 636 494 192 511 302 157 4935
  JML 1845 395 430 2076 752 1346 988 404 1114 642 363 10355
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 628 148 179 857 369 695 348 210 390 271 164 4259
  PR 568 149 140 638 375 586 343 189 295 229 114 3626
  JML 1196 297 319 1495 744 1281 691 399 685 500 278 7885
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 0 0 0 0 2 0 13 0 0 17
  PR 7 1 1 0 0 0 9 0 10 0 0 28
  JML 9 1 1 0 0 0 11 0 23 0 0 45
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 6
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5
  JML 1 2 1 0 0 0 0 0 4 3 0 11
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 630 150 180 857 369 695 350 210 405 272 164 4282
  PR 576 150 141 638 375 586 352 189 307 231 114 3659
  JML 1206 300 321 1495 744 1281 702 399 712 503 278 7941

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KEMBAHANG KERANG SUKARAJA KOTA BESI CANGGU SUKABUMI PEKON BALAK GUNUNG SUGIH KEGERINGAN NEGERI RATU TEBA LIYOKH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1876 400 437 2121 768 1374 996 413 1111 648 371 10515
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 670 100 116 626 24 93 294 14 396 145 93 2571
4 Jumlah surat suara digunakan 1206 300 321 1495 744 1281 702 399 712 503 278 7941
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KEMBAHANG KERANG SUKARAJA KOTA BESI CANGGU SUKABUMI PEKON BALAK GUNUNG SUGIH KEGERINGAN NEGERI RATU TEBA LIYOKH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1201 295 313 1489 739 1279 700 377 707 498 276 7874
2 Jumlah Suara tidak sah 5 5 8 6 5 2 2 22 5 5 2 67
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1206 300 321 1495 744 1281 702 399 712 503 278 7941

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KEMBAHANG KERANG SUKARAJA KOTA BESI CANGGU SUKABUMI PEKON BALAK GUNUNG SUGIH KEGERINGAN NEGERI RATU TEBA LIYOKH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 800 226 216 886 340 616 457 157 522 211 78 4509
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 401 69 97 603 399 663 243 220 185 287 198 3365
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1201 295 313 1489 739 1279 700 377 707 498 276 7874