Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PAJAR BULAN GUNUNGKEMALA TIMUR LABUHAN MANDI SUKA BARU GUNUNGKEMALA ULU KRUI BANJAR AGUNG PENGGAWA V ILIR BUMI WARAS PENGGAWA LIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 168 369 325 396 621 439 187 372 128 188 3193
  PR 153 351 313 368 617 408 165 323 126 184 3008
  JML 321 720 638 764 1238 847 352 695 254 372 6201
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 5
  PR 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 8
  JML 0 0 0 3 0 8 0 2 0 0 13
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 12 0 0 6 0 0 8 3 0 29
  PR 0 7 0 1 6 0 0 11 0 0 25
  JML 0 19 0 1 12 0 0 19 3 0 54
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 168 381 325 398 627 441 187 381 131 188 3227
  PR 153 358 313 370 623 414 165 335 126 184 3041
  JML 321 739 638 768 1250 855 352 716 257 372 6268
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 143 214 186 263 351 339 121 229 96 114 2056
  PR 135 220 211 229 329 325 118 225 108 139 2039
  JML 278 434 397 492 680 664 239 454 204 253 4095
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4
  PR 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 8
  JML 0 0 0 2 0 8 0 2 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 12 0 0 6 0 0 8 3 0 29
  PR 0 7 0 1 6 0 0 11 0 0 25
  JML 0 19 0 1 12 0 0 19 3 0 54
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 143 226 186 264 357 341 121 238 99 114 2089
  PR 135 227 211 231 335 331 118 237 108 139 2072
  JML 278 453 397 495 692 672 239 475 207 253 4161

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PAJAR BULAN GUNUNGKEMALA TIMUR LABUHAN MANDI SUKA BARU GUNUNGKEMALA ULU KRUI BANJAR AGUNG PENGGAWA V ILIR BUMI WARAS PENGGAWA LIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 328 735 652 780 1264 864 360 710 260 380 6333
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 50 281 255 285 572 192 121 235 53 127 2171
4 Jumlah surat suara digunakan 278 453 397 495 692 672 239 475 207 253 4161
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PAJAR BULAN GUNUNGKEMALA TIMUR LABUHAN MANDI SUKA BARU GUNUNGKEMALA ULU KRUI BANJAR AGUNG PENGGAWA V ILIR BUMI WARAS PENGGAWA LIMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 278 453 392 493 686 669 239 473 206 249 4138
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 5 2 6 3 0 2 1 4 23
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 278 453 397 495 692 672 239 475 207 253 4161

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PAJAR BULAN GUNUNGKEMALA TIMUR LABUHAN MANDI SUKA BARU GUNUNGKEMALA ULU KRUI BANJAR AGUNG PENGGAWA V ILIR BUMI WARAS PENGGAWA LIMA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 102 223 195 241 304 276 173 309 127 148 2098
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 176 230 197 252 382 393 66 164 79 101 2040
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 278 453 392 493 686 669 239 473 206 249 4138