Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAKHU ATAR KUWAU KUBU LIKU JAYA WAY NGISON CAMPANG TIGA ATAR BAWANG BATU KEBAYAN ARGOMULYO LUAS SUMBER REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 962 297 553 456 457 429 367 697 1573 260 6051
  PR 863 246 492 411 371 356 324 571 1133 209 4976
  JML 1825 543 1045 867 828 785 691 1268 2706 469 11027
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 23 0 16 0 55 0 3 36 0 134
  PR 1 17 0 17 0 46 0 3 22 0 106
  JML 2 40 0 33 0 101 0 6 58 0 240
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 969 320 553 472 457 484 367 700 1609 260 6191
  PR 864 263 492 428 371 402 324 574 1155 209 5082
  JML 1833 583 1045 900 828 886 691 1274 2764 469 11273
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 557 201 437 328 370 268 286 547 1050 186 4230
  PR 408 97 387 265 289 217 245 382 779 156 3225
  JML 965 298 824 593 659 485 531 929 1829 342 7455
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 23 0 16 0 55 0 3 36 0 134
  PR 1 17 0 17 0 46 0 3 22 0 106
  JML 2 40 0 33 0 101 0 6 58 0 240
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 564 224 437 344 370 323 286 550 1086 186 4370
  PR 409 114 387 282 289 263 245 385 801 156 3331
  JML 973 338 824 626 659 586 531 935 1887 342 7701

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAKHU ATAR KUWAU KUBU LIKU JAYA WAY NGISON CAMPANG TIGA ATAR BAWANG BATU KEBAYAN ARGOMULYO LUAS SUMBER REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1865 554 1067 885 845 802 705 1294 2763 479 11259
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 892 216 242 259 186 216 174 359 876 137 3557
4 Jumlah surat suara digunakan 973 338 824 626 659 586 531 935 1887 342 7701
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAKHU ATAR KUWAU KUBU LIKU JAYA WAY NGISON CAMPANG TIGA ATAR BAWANG BATU KEBAYAN ARGOMULYO LUAS SUMBER REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 966 338 817 625 655 577 527 932 1877 342 7656
2 Jumlah Suara tidak sah 7 0 7 1 4 9 4 3 10 0 45
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 973 338 824 626 659 586 531 935 1887 342 7701

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAKHU ATAR KUWAU KUBU LIKU JAYA WAY NGISON CAMPANG TIGA ATAR BAWANG BATU KEBAYAN ARGOMULYO LUAS SUMBER REJO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 496 110 330 339 276 236 230 312 723 93 3145
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 470 228 487 286 379 341 297 620 1154 249 4511
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 966 338 817 625 655 577 527 932 1877 342 7656