Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUOH TANJUNGSARI TEMBELANG TRI MEKAR JAYA RINGIN JAYA GUNUNGRATU BUMI HATATAI BANDAR AGUNG SRIMULYO NEGERI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1923 349 390 846 600 617 1063 3551 530 559 10428
  PR 1671 293 343 800 489 592 868 2605 484 486 8631
  JML 3594 642 733 1646 1089 1209 1931 6156 1014 1045 19059
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 0 0 4 0 0 0 3 5 0 23
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
  JML 11 0 0 4 0 0 0 3 10 0 28
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1934 349 390 851 600 617 1063 3554 535 559 10452
  PR 1671 293 343 800 489 592 868 2605 489 486 8636
  JML 3605 642 733 1651 1089 1209 1931 6159 1024 1045 19088
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1607 347 310 702 441 495 938 3153 529 480 9002
  PR 1345 293 244 666 339 485 762 2250 484 401 7269
  JML 2952 640 554 1368 780 980 1700 5403 1013 881 16271
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 11 0 0 4 0 0 0 3 5 0 23
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
  JML 11 0 0 4 0 0 0 3 10 0 28
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1618 347 310 707 441 495 938 3156 534 480 9026
  PR 1345 293 244 666 339 485 762 2250 489 401 7274
  JML 2963 640 554 1373 780 980 1700 5406 1023 881 16300

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUOH TANJUNGSARI TEMBELANG TRI MEKAR JAYA RINGIN JAYA GUNUNGRATU BUMI HATATAI BANDAR AGUNG SRIMULYO NEGERI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3673 656 749 1680 1112 1235 1972 6289 1036 1067 19469
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 710 16 195 307 332 255 272 880 13 186 3166
4 Jumlah surat suara digunakan 2963 640 554 1373 780 980 1700 5406 1023 881 16300
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUOH TANJUNGSARI TEMBELANG TRI MEKAR JAYA RINGIN JAYA GUNUNGRATU BUMI HATATAI BANDAR AGUNG SRIMULYO NEGERI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2949 614 503 1364 770 965 1681 5357 938 874 16015
2 Jumlah Suara tidak sah 14 26 51 9 10 15 19 49 85 7 285
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2963 640 554 1373 780 980 1700 5406 1023 881 16300

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUOH TANJUNGSARI TEMBELANG TRI MEKAR JAYA RINGIN JAYA GUNUNGRATU BUMI HATATAI BANDAR AGUNG SRIMULYO NEGERI JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 796 58 43 345 187 252 289 1196 204 184 3554
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2153 556 460 1019 583 713 1392 4161 734 690 12461
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2949 614 503 1364 770 965 1681 5357 938 874 16015