Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANCA MULIA BAWANG TIRTO MULYO JAYA MAKMUR MEKAR INDAH JAYA BALAI MURNI JAYA MEKAR JAYA BAWANG SAKTI JAYA KAHURIPAN JAYA PANCA KARSA PURNAJAYA KARYA MURNI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 522 632 765 330 357 231 501 640 821 429 5228
  PR 502 617 763 320 357 251 499 627 791 394 5121
  JML 1024 1249 1528 650 714 482 1000 1267 1612 823 10349
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 4 0 0 8 0 2 0 0 0 14
  PR 0 6 0 0 12 0 6 0 0 0 24
  JML 0 10 0 0 20 0 8 0 0 0 38
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 522 636 765 330 366 231 503 640 821 429 5243
  PR 502 623 763 320 369 251 505 627 791 394 5145
  JML 1024 1259 1528 650 735 482 1008 1267 1612 823 10388
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 425 456 723 233 220 174 361 532 627 269 4020
  PR 403 443 663 214 214 195 364 534 606 262 3898
  JML 828 899 1386 447 434 369 725 1066 1233 531 7918
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 4 0 0 8 0 2 0 0 0 14
  PR 0 6 0 0 12 0 6 0 0 0 24
  JML 0 10 0 0 20 0 8 0 0 0 38
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 425 460 723 233 229 174 363 532 627 269 4035
  PR 403 449 663 214 226 195 370 534 606 262 3922
  JML 828 909 1386 447 455 369 733 1066 1233 531 7957

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANCA MULIA BAWANG TIRTO MULYO JAYA MAKMUR MEKAR INDAH JAYA BALAI MURNI JAYA MEKAR JAYA BAWANG SAKTI JAYA KAHURIPAN JAYA PANCA KARSA PURNAJAYA KARYA MURNI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1043 1277 1552 664 704 494 1021 1285 1571 842 10453
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 215 368 159 217 249 125 288 219 337 311 2488
4 Jumlah surat suara digunakan 828 909 1386 447 455 369 733 1066 1233 531 7957
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANCA MULIA BAWANG TIRTO MULYO JAYA MAKMUR MEKAR INDAH JAYA BALAI MURNI JAYA MEKAR JAYA BAWANG SAKTI JAYA KAHURIPAN JAYA PANCA KARSA PURNAJAYA KARYA MURNI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 825 900 1379 444 451 369 728 1058 1228 529 7911
2 Jumlah Suara tidak sah 3 9 7 3 4 0 5 8 5 2 46
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 828 909 1386 447 455 369 733 1066 1233 531 7957

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANCA MULIA BAWANG TIRTO MULYO JAYA MAKMUR MEKAR INDAH JAYA BALAI MURNI JAYA MEKAR JAYA BAWANG SAKTI JAYA KAHURIPAN JAYA PANCA KARSA PURNAJAYA KARYA MURNI JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 347 405 1090 261 224 180 374 494 654 227 4256
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 478 495 289 183 227 189 354 564 574 302 3655
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 825 900 1379 444 451 369 728 1058 1228 529 7911