Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BANJAR NEGERI PENANGGUNGAN WAY HALOM SUKADAMAI PARIAMAN CIHERANG SUKAMERNAH SUKABANJAR KEDALOMAN BANJAR AGUNG SUKARAJA DARUSSALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1405 503 620 388 347 928 802 680 1311 247 701 287 8219
  PR 1302 440 549 326 293 813 681 662 1242 220 739 231 7498
  JML 2707 943 1169 714 640 1741 1483 1342 2553 467 1440 518 15717
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  PR 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  JML 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 23 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32
  JML 29 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 46
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1419 503 627 389 347 928 802 680 1311 247 701 287 8241
  PR 1334 440 557 327 293 813 681 662 1242 220 739 231 7539
  JML 2753 943 1184 716 640 1741 1483 1342 2553 467 1440 518 15780
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 939 331 307 264 242 503 437 394 785 193 417 170 4982
  PR 895 308 313 246 242 471 470 391 813 203 459 159 4970
  JML 1834 639 620 510 484 974 907 785 1598 396 876 329 9952
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 23 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32
  JML 29 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 46
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 950 331 314 265 242 503 437 394 785 193 417 170 5001
  PR 921 308 321 247 242 471 470 391 813 203 459 159 5005
  JML 1871 639 635 512 484 974 907 785 1598 396 876 329 10006

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BANJAR NEGERI PENANGGUNGAN WAY HALOM SUKADAMAI PARIAMAN CIHERANG SUKAMERNAH SUKABANJAR KEDALOMAN BANJAR AGUNG SUKARAJA DARUSSALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2769 965 1183 729 654 1779 1515 1370 2610 477 1468 529 16048
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 38
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 897 326 548 217 170 768 608 585 1012 81 592 200 6004
4 Jumlah surat suara digunakan 1871 639 635 512 484 974 907 785 1598 396 876 329 10006
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BANJAR NEGERI PENANGGUNGAN WAY HALOM SUKADAMAI PARIAMAN CIHERANG SUKAMERNAH SUKABANJAR KEDALOMAN BANJAR AGUNG SUKARAJA DARUSSALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1866 632 632 507 484 969 897 782 1595 395 871 324 9954
2 Jumlah Suara tidak sah 5 7 3 5 0 5 10 3 3 1 5 5 52
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1871 639 635 512 484 974 907 785 1598 396 876 329 10006

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BANJAR NEGERI PENANGGUNGAN WAY HALOM SUKADAMAI PARIAMAN CIHERANG SUKAMERNAH SUKABANJAR KEDALOMAN BANJAR AGUNG SUKARAJA DARUSSALAM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1436 455 425 392 361 761 712 627 1091 321 686 235 7502
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 430 177 207 115 123 208 185 155 504 74 185 89 2452
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1866 632 632 507 484 969 897 782 1595 395 871 324 9954