Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BADAK TANJUNG SIOM ATAR BRAK PARIAMAN PEKON AMPAI BANJAR AGUNG KETAPANG TEGINENENG PADANG RATU KURIPAN TANJUNGJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 628 552 1109 948 1227 610 793 457 439 568 434 7765
  PR 561 528 1020 894 1132 609 725 422 476 513 365 7245
  JML 1189 1080 2129 1842 2359 1219 1518 879 915 1081 799 15010
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 628 552 1109 948 1227 610 793 457 439 572 434 7769
  PR 561 528 1020 894 1132 609 725 422 476 517 365 7249
  JML 1189 1080 2129 1842 2359 1219 1518 879 915 1089 799 15018
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 459 422 884 629 991 536 643 320 322 439 300 5945
  PR 416 425 785 567 900 489 610 322 284 435 286 5519
  JML 875 847 1669 1196 1891 1025 1253 642 606 874 586 11464
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 459 422 884 629 991 536 643 320 322 443 300 5949
  PR 416 425 785 567 900 489 610 322 284 439 286 5523
  JML 875 847 1669 1196 1891 1025 1253 642 606 882 586 11472

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BADAK TANJUNG SIOM ATAR BRAK PARIAMAN PEKON AMPAI BANJAR AGUNG KETAPANG TEGINENENG PADANG RATU KURIPAN TANJUNGJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1215 1103 2177 1883 2413 1250 1554 898 935 1105 817 15350
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 340 256 508 687 522 225 301 256 329 223 231 3878
4 Jumlah surat suara digunakan 875 847 1669 1196 1891 1025 1253 642 606 882 586 11472
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BADAK TANJUNG SIOM ATAR BRAK PARIAMAN PEKON AMPAI BANJAR AGUNG KETAPANG TEGINENENG PADANG RATU KURIPAN TANJUNGJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 869 845 1656 1190 1886 1022 1250 639 603 881 582 11423
2 Jumlah Suara tidak sah 6 2 13 6 5 3 3 3 3 1 4 49
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 875 847 1669 1196 1891 1025 1253 642 606 882 586 11472

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BADAK TANJUNG SIOM ATAR BRAK PARIAMAN PEKON AMPAI BANJAR AGUNG KETAPANG TEGINENENG PADANG RATU KURIPAN TANJUNGJAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 551 375 521 549 811 701 655 304 331 770 206 5774
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 318 470 1135 641 1075 321 595 335 272 111 376 5649
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 869 845 1656 1190 1886 1022 1250 639 603 881 582 11423