Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KASUI PASAR TANJUNGKURUNG LAMA TANJUNG BULAN TANGKAS GELOMBANG PANJANG SUKA JADI JAYA TINGGI SINAR GADING TANJUNG HARAPAN TALANG MANGGA TANJUNG KURUNG KOTA WAY JUKU KEMUNING KAMPUNG BARU KASUI LAMA KARANG LANTANG KEDATON DATAR BANCONG BUKITBATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1970 829 635 184 281 492 1030 258 654 627 1416 801 352 462 960 498 616 518 559 13142
  PR 2044 789 644 177 267 427 1052 238 581 602 1234 740 318 436 899 470 587 513 501 12519
  JML 4014 1618 1279 361 548 919 2082 496 1235 1229 2650 1541 670 898 1859 968 1203 1031 1060 25661
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 26 12 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 49
  PR 29 8 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 47
  JML 55 20 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 96
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1996 841 635 184 281 492 1030 258 654 631 1420 804 352 462 960 498 616 518 559 13191
  PR 2073 797 644 177 267 427 1052 238 581 606 1238 742 318 436 899 470 587 513 501 12566
  JML 4069 1638 1279 361 548 919 2082 496 1235 1237 2658 1546 670 898 1859 968 1203 1031 1060 25757
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1107 537 380 126 197 298 700 197 513 452 967 564 250 304 697 311 315 357 393 8665
  PR 1145 393 394 124 181 299 690 160 461 423 868 541 265 313 675 304 345 329 385 8295
  JML 2252 930 774 250 378 597 1390 357 974 875 1835 1105 515 617 1372 615 660 686 778 16960
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 26 12 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 49
  PR 29 8 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 47
  JML 55 20 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 96
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1133 549 380 126 197 298 700 197 513 456 971 567 250 304 697 311 315 357 393 8714
  PR 1174 401 394 124 181 299 690 160 461 427 872 543 265 313 675 304 345 329 385 8342
  JML 2307 950 774 250 378 597 1390 357 974 883 1843 1110 515 617 1372 615 660 686 778 17056

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KASUI PASAR TANJUNGKURUNG LAMA TANJUNG BULAN TANGKAS GELOMBANG PANJANG SUKA JADI JAYA TINGGI SINAR GADING TANJUNG HARAPAN TALANG MANGGA TANJUNG KURUNG KOTA WAY JUKU KEMUNING KAMPUNG BARU KASUI LAMA KARANG LANTANG KEDATON DATAR BANCONG BUKITBATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4090 1651 1302 368 559 922 2125 507 1261 1253 2698 1572 683 914 1895 989 1228 1047 1080 26144
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1783 701 528 118 181 325 735 150 287 370 855 462 168 296 523 374 568 361 302 9087
4 Jumlah surat suara digunakan 2307 950 774 250 378 597 1390 357 974 883 1843 1110 515 617 1372 615 660 686 778 17056
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KASUI PASAR TANJUNGKURUNG LAMA TANJUNG BULAN TANGKAS GELOMBANG PANJANG SUKA JADI JAYA TINGGI SINAR GADING TANJUNG HARAPAN TALANG MANGGA TANJUNG KURUNG KOTA WAY JUKU KEMUNING KAMPUNG BARU KASUI LAMA KARANG LANTANG KEDATON DATAR BANCONG BUKITBATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2296 944 769 248 377 594 1383 355 968 878 1826 1106 513 614 1361 607 654 681 775 16949
2 Jumlah Suara tidak sah 11 6 5 2 1 3 7 2 6 5 17 4 2 3 11 8 6 5 3 107
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2307 950 774 250 378 597 1390 357 974 883 1843 1110 515 617 1372 615 660 686 778 17056

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KASUI PASAR TANJUNGKURUNG LAMA TANJUNG BULAN TANGKAS GELOMBANG PANJANG SUKA JADI JAYA TINGGI SINAR GADING TANJUNG HARAPAN TALANG MANGGA TANJUNG KURUNG KOTA WAY JUKU KEMUNING KAMPUNG BARU KASUI LAMA KARANG LANTANG KEDATON DATAR BANCONG BUKITBATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1176 584 267 135 115 211 709 95 159 241 627 519 277 420 1086 416 419 233 336 8025
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1120 360 502 113 262 383 674 260 809 637 1199 587 236 194 275 191 235 448 439 8924
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2296 944 769 248 377 594 1383 355 968 878 1826 1106 513 614 1361 607 654 681 775 16949