Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAY TUBA BUKIT HARAPAN WAY PISANG WAY MENCAR BUKIT GEMURUH BUMI DANA BANDAR SARI RAMSAI SUMA MUKTI BERINGIN JAYA SAY UMPU KARYA JAYA WAY TUBA ASRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1200 281 506 281 743 478 1250 963 432 440 554 657 883 8668
  PR 1146 247 483 235 733 454 1174 925 393 425 531 647 841 8234
  JML 2346 528 989 516 1476 932 2424 1888 825 865 1085 1304 1724 16902
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 11 0 0 0 3 6 9 10 0 4 5 2 2 52
  PR 21 0 0 0 2 4 5 11 0 4 6 10 6 69
  JML 32 0 0 0 5 10 14 21 0 8 11 12 8 121
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 0 13 2 0 0 5 20 6 0 2 0 0 52
  PR 16 0 1 1 0 0 6 10 7 1 1 0 1 44
  JML 20 0 14 3 0 0 11 30 13 1 3 0 1 96
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1220 281 519 283 746 484 1264 993 438 444 561 659 885 8777
  PR 1184 247 484 236 735 458 1185 946 400 430 538 657 848 8348
  JML 2404 528 1003 519 1481 942 2449 1939 838 874 1099 1316 1733 17125
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 794 196 391 213 507 387 965 711 353 368 387 515 700 6487
  PR 796 170 377 184 452 360 872 705 330 355 394 518 690 6203
  JML 1590 366 768 397 959 747 1837 1416 683 723 781 1033 1390 12690
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 9 0 0 0 2 6 7 5 0 3 2 2 1 37
  PR 9 0 0 0 2 4 4 8 0 4 6 9 6 52
  JML 18 0 0 0 4 10 11 13 0 7 8 11 7 89
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 0 13 2 0 0 5 20 6 0 2 0 0 52
  PR 16 0 1 1 0 0 6 10 7 1 1 0 1 44
  JML 20 0 14 3 0 0 11 30 13 1 3 0 1 96
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 812 196 404 215 509 393 977 736 359 371 391 517 701 6581
  PR 822 170 378 185 454 364 882 723 337 360 401 527 697 6300
  JML 1634 366 782 400 963 757 1859 1459 696 731 792 1044 1398 12881

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAY TUBA BUKIT HARAPAN WAY PISANG WAY MENCAR BUKIT GEMURUH BUMI DANA BANDAR SARI RAMSAI SUMA MUKTI BERINGIN JAYA SAY UMPU KARYA JAYA WAY TUBA ASRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2387 538 1009 526 1498 945 2471 1930 852 875 1106 1330 1759 17226
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 753 172 227 126 535 188 612 471 156 144 314 286 361 4345
4 Jumlah surat suara digunakan 1634 366 782 400 963 757 1859 1459 696 731 792 1044 1398 12881
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAY TUBA BUKIT HARAPAN WAY PISANG WAY MENCAR BUKIT GEMURUH BUMI DANA BANDAR SARI RAMSAI SUMA MUKTI BERINGIN JAYA SAY UMPU KARYA JAYA WAY TUBA ASRI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1617 363 780 396 959 753 1841 1452 690 724 787 1035 1388 12785
2 Jumlah Suara tidak sah 17 3 2 4 4 4 18 7 6 7 5 9 10 96
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1634 366 782 400 963 757 1859 1459 696 731 792 1044 1398 12881

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAY TUBA BUKIT HARAPAN WAY PISANG WAY MENCAR BUKIT GEMURUH BUMI DANA BANDAR SARI RAMSAI SUMA MUKTI BERINGIN JAYA SAY UMPU KARYA JAYA WAY TUBA ASRI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 835 210 367 222 630 414 929 677 422 473 436 749 605 6969
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 782 153 413 174 329 339 912 775 268 251 351 286 783 5816
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1617 363 780 396 959 753 1841 1452 690 724 787 1035 1388 12785