Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAWANG SUKA MAJU PULAU LEGUNDI PAGAR JAYA SUKARAME KOTA JAWA RUSABA SUKAJAYA PIDADA BATU RAJA BANDING AGUNG BANGUN REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 533 714 705 642 542 439 221 255 964 342 657 6014
  PR 506 631 615 551 504 464 224 259 904 379 610 5647
  JML 1039 1345 1320 1193 1046 903 445 514 1868 721 1267 11661
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 3 0 0 0 11 0 0 16
  PR 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 12
  JML 0 0 0 3 4 0 0 0 21 0 0 28
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 7
  PR 3 1 0 0 0 1 0 0 5 0 2 12
  JML 3 4 0 0 0 2 0 0 8 0 2 19
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 533 717 705 644 545 440 221 255 978 342 657 6037
  PR 509 632 615 552 505 465 224 259 919 379 612 5671
  JML 1042 1349 1320 1196 1050 905 445 514 1897 721 1269 11708
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 428 474 573 399 437 275 136 142 453 222 535 4074
  PR 415 463 527 334 459 272 137 136 391 214 484 3832
  JML 843 937 1100 733 896 547 273 278 844 436 1019 7906
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 2 3 0 0 0 11 0 0 16
  PR 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 0 12
  JML 0 0 0 3 4 0 0 0 21 0 0 28
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 7
  PR 3 1 0 0 0 1 0 0 5 0 2 12
  JML 3 4 0 0 0 2 0 0 8 0 2 19
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 428 477 573 401 440 276 136 142 467 222 535 4097
  PR 418 464 527 335 460 273 137 136 406 214 486 3856
  JML 846 941 1100 736 900 549 273 278 873 436 1021 7953

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAWANG SUKA MAJU PULAU LEGUNDI PAGAR JAYA SUKARAME KOTA JAWA RUSABA SUKAJAYA PIDADA BATU RAJA BANDING AGUNG BANGUN REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1061 1399 1349 1217 1069 893 454 524 1897 729 1294 11886
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 215 458 246 481 169 344 181 246 1024 293 273 3930
4 Jumlah surat suara digunakan 846 941 1100 736 900 549 273 278 873 436 1021 7953
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAWANG SUKA MAJU PULAU LEGUNDI PAGAR JAYA SUKARAME KOTA JAWA RUSABA SUKAJAYA PIDADA BATU RAJA BANDING AGUNG BANGUN REJO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 838 921 1093 728 897 545 272 275 872 434 1019 7894
2 Jumlah Suara tidak sah 8 20 7 8 3 4 1 3 1 2 2 59
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 846 941 1100 736 900 549 273 278 873 436 1021 7953

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAWANG SUKA MAJU PULAU LEGUNDI PAGAR JAYA SUKARAME KOTA JAWA RUSABA SUKAJAYA PIDADA BATU RAJA BANDING AGUNG BANGUN REJO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 278 279 606 173 303 293 132 121 390 249 328 3152
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 560 642 487 555 594 252 140 154 482 185 691 4742
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 838 921 1093 728 897 545 272 275 872 434 1019 7894