Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KAMPUNG BARU SUKAJAYA PUNDUH PENYANDINGAN MAJA TAJUR UMBUL LIMUS PEKON AMPAI KUNYAIAN KEKATANG PULAU PAHAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 826 815 692 1486 349 202 341 138 280 547 5676
  PR 721 682 615 1340 312 204 303 121 241 508 5047
  JML 1547 1497 1307 2826 661 406 644 259 521 1055 10723
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 826 815 692 1489 349 202 341 138 280 547 5679
  PR 721 682 615 1340 312 204 303 121 241 508 5047
  JML 1547 1497 1307 2829 661 406 644 259 521 1055 10726
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 552 656 580 1093 224 126 290 138 196 427 4282
  PR 507 593 491 986 212 134 270 121 181 423 3918
  JML 1059 1249 1071 2079 436 260 560 259 377 850 8200
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 552 656 580 1096 224 126 290 138 196 427 4285
  PR 507 593 491 986 212 134 270 121 181 423 3918
  JML 1059 1249 1071 2082 436 260 560 259 377 850 8203

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KAMPUNG BARU SUKAJAYA PUNDUH PENYANDINGAN MAJA TAJUR UMBUL LIMUS PEKON AMPAI KUNYAIAN KEKATANG PULAU PAHAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1581 1525 1333 2885 674 414 657 264 526 1077 10936
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 522 276 262 803 238 154 97 5 149 227 2733
4 Jumlah surat suara digunakan 1059 1249 1071 2082 436 260 560 259 377 850 8203
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KAMPUNG BARU SUKAJAYA PUNDUH PENYANDINGAN MAJA TAJUR UMBUL LIMUS PEKON AMPAI KUNYAIAN KEKATANG PULAU PAHAWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1041 1235 1063 2074 435 257 557 259 371 845 8137
2 Jumlah Suara tidak sah 18 14 8 8 1 3 3 0 6 5 66
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1059 1249 1071 2082 436 260 560 259 377 850 8203

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KAMPUNG BARU SUKAJAYA PUNDUH PENYANDINGAN MAJA TAJUR UMBUL LIMUS PEKON AMPAI KUNYAIAN KEKATANG PULAU PAHAWANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 566 526 457 909 233 185 417 177 238 241 3949
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 475 709 606 1165 202 72 140 82 133 604 4188
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1041 1235 1063 2074 435 257 557 259 371 845 8137