Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANJUNG REJO GUNUNGSARI TANJUNGKERTA MADA JAYA BAYAS JAYA KUBU BATU KOTA JAWA PADANG CERMIN SUKAJAYA PENENGAHAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 607 1299 702 1423 1189 1098 1519 758 684 1396 10675
  PR 568 1365 714 1286 1041 1097 1591 637 590 1358 10247
  JML 1175 2664 1416 2709 2230 2195 3110 1395 1274 2754 20922
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 9
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 17 0 0 14 0 31 10 5 80
  PR 2 0 27 0 0 32 0 29 19 8 117
  JML 5 0 44 0 0 46 0 60 29 13 197
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 610 1299 719 1423 1189 1112 1526 791 694 1401 10764
  PR 571 1365 741 1286 1041 1129 1591 666 609 1366 10365
  JML 1181 2664 1460 2709 2230 2241 3117 1457 1303 2767 21129
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 423 964 432 912 905 748 986 479 492 858 7199
  PR 415 985 388 928 830 744 1021 469 460 784 7024
  JML 838 1949 820 1840 1735 1492 2007 948 952 1642 14223
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 9
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 7 2 0 0 10
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 17 0 0 14 0 31 10 5 80
  PR 2 0 27 0 0 32 0 29 19 8 117
  JML 5 0 44 0 0 46 0 60 29 13 197
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 426 964 449 912 905 762 993 512 502 863 7288
  PR 418 985 415 928 830 776 1021 498 479 792 7142
  JML 844 1949 864 1840 1735 1538 2014 1010 981 1655 14430

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANJUNG REJO GUNUNGSARI TANJUNGKERTA MADA JAYA BAYAS JAYA KUBU BATU KOTA JAWA PADANG CERMIN SUKAJAYA PENENGAHAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1199 2718 1444 2763 2275 2239 3172 1423 1299 2809 21341
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 355 769 580 923 540 701 1158 413 318 1153 6910
4 Jumlah surat suara digunakan 844 1949 864 1840 1735 1538 2014 1010 981 1655 14430
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANJUNG REJO GUNUNGSARI TANJUNGKERTA MADA JAYA BAYAS JAYA KUBU BATU KOTA JAWA PADANG CERMIN SUKAJAYA PENENGAHAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 841 1942 862 1814 1726 1532 2000 1003 979 1644 14343
2 Jumlah Suara tidak sah 3 7 2 26 9 6 14 7 2 11 87
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 844 1949 864 1840 1735 1538 2014 1010 981 1655 14430

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANJUNG REJO GUNUNGSARI TANJUNGKERTA MADA JAYA BAYAS JAYA KUBU BATU KOTA JAWA PADANG CERMIN SUKAJAYA PENENGAHAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 421 891 674 1147 617 986 1439 733 738 1136 8782
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 420 1051 188 667 1109 546 561 270 241 508 5561
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 841 1942 862 1814 1726 1532 2000 1003 979 1644 14343