Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih JEBUS SINAR MANIK PEBUAR MISLAK KETAP RANGGI ASAM RUKAM LIMBUNG TUMBAK PETAR SUNGAI BULUH AIR KUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 945 772 297 547 658 871 407 273 833 467 799 6869
  PR 879 714 267 544 623 795 380 250 799 444 735 6430
  JML 1824 1486 564 1091 1281 1666 787 523 1632 911 1534 13299
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 17 43 0 3 0 0 0 0 2 8 4 77
  PR 7 37 0 2 1 0 1 0 0 5 7 60
  JML 24 80 0 5 1 0 1 0 2 13 11 137
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 962 816 297 550 659 871 407 275 835 475 804 6951
  PR 886 751 267 546 624 795 381 250 799 449 743 6491
  JML 1848 1567 564 1096 1283 1666 788 525 1634 924 1547 13442
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 628 458 270 378 459 593 322 228 583 295 596 4810
  PR 581 470 237 422 465 615 327 218 609 311 564 4819
  JML 1209 928 507 800 924 1208 649 446 1192 606 1160 9629
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 17 43 0 3 0 0 0 0 2 8 4 77
  PR 7 37 0 2 1 0 1 0 0 5 7 60
  JML 24 80 0 5 1 0 1 0 2 13 11 137
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 645 502 270 381 460 593 322 230 585 303 601 4892
  PR 588 507 237 424 466 615 328 218 609 316 572 4880
  JML 1233 1009 507 805 926 1208 650 448 1194 619 1173 9772

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara JEBUS SINAR MANIK PEBUAR MISLAK KETAP RANGGI ASAM RUKAM LIMBUNG TUMBAK PETAR SUNGAI BULUH AIR KUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1859 1518 579 1123 1309 1704 805 537 1691 932 1566 13623
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 626 508 72 318 383 496 155 88 496 313 393 3848
4 Jumlah surat suara digunakan 1233 1009 507 805 926 1208 650 448 1194 619 1173 9772
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah JEBUS SINAR MANIK PEBUAR MISLAK KETAP RANGGI ASAM RUKAM LIMBUNG TUMBAK PETAR SUNGAI BULUH AIR KUANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1219 999 500 790 918 1192 642 444 1179 608 1163 9654
2 Jumlah Suara tidak sah 14 10 7 15 8 16 8 4 15 11 10 118
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1233 1009 507 805 926 1208 650 448 1194 619 1173 9772

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden JEBUS SINAR MANIK PEBUAR MISLAK KETAP RANGGI ASAM RUKAM LIMBUNG TUMBAK PETAR SUNGAI BULUH AIR KUANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 413 263 224 277 203 225 198 108 473 239 250 2873
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 806 736 276 513 715 967 444 336 706 369 913 6781
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1219 999 500 790 918 1192 642 444 1179 608 1163 9654