Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SEKAR BIRU SEMULUT KAPIT KELABAT AIR GANTANG PUPUT BAKIT CUPAT TELAK TELUK LIMAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1187 776 484 823 1347 1981 646 1407 543 1306 10500
  PR 1124 686 439 757 1228 1912 645 1309 510 1180 9790
  JML 2311 1462 923 1580 2575 3893 1291 2716 1053 2486 20290
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 59 2 0 79 24 288 8 31 4 65 560
  PR 49 1 4 76 22 236 12 21 1 38 460
  JML 108 3 4 155 46 524 20 52 5 103 1020
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1246 778 484 902 1371 2269 659 1438 547 1371 11065
  PR 1173 687 443 833 1250 2151 663 1330 511 1218 10259
  JML 2419 1465 927 1735 2621 4420 1322 2768 1058 2589 21324
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 785 591 378 575 844 1091 411 1010 472 919 7076
  PR 785 569 376 555 775 1024 399 1006 458 862 6809
  JML 1570 1160 754 1130 1619 2115 810 2016 930 1781 13885
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 58 2 0 79 24 288 8 31 4 65 559
  PR 47 1 4 76 22 236 12 21 1 38 458
  JML 105 3 4 155 46 524 20 52 5 103 1017
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 843 593 378 654 868 1379 424 1041 476 984 7640
  PR 832 570 380 631 797 1263 414 1027 459 900 7273
  JML 1675 1163 758 1285 1665 2642 838 2068 935 1884 14913

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SEKAR BIRU SEMULUT KAPIT KELABAT AIR GANTANG PUPUT BAKIT CUPAT TELAK TELUK LIMAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2360 1493 944 1618 2633 3979 1318 2775 1076 2543 20739
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 684 330 186 333 967 1337 480 707 141 657 5822
4 Jumlah surat suara digunakan 1675 1163 758 1285 1665 2642 838 2068 935 1884 14913
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SEKAR BIRU SEMULUT KAPIT KELABAT AIR GANTANG PUPUT BAKIT CUPAT TELAK TELUK LIMAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1663 1146 752 1278 1644 2637 835 2053 911 1871 14790
2 Jumlah Suara tidak sah 12 17 6 7 21 5 3 15 24 13 123
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1675 1163 758 1285 1665 2642 838 2068 935 1884 14913

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SEKAR BIRU SEMULUT KAPIT KELABAT AIR GANTANG PUPUT BAKIT CUPAT TELAK TELUK LIMAU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 413 491 139 151 215 353 121 282 258 165 2588
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1250 655 613 1127 1429 2284 714 1771 653 1706 12202
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1663 1146 752 1278 1644 2637 835 2053 911 1871 14790