Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LALANG JAYA KURNIA JAYA PADANG KELUBI LALANG BARU PULAU BUKU LIMAU MEKAR JAYA BENTAIAN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1142 1932 2019 951 1659 3391 339 1048 496 12977
  PR 1108 1874 2026 873 1630 3251 328 1078 463 12631
  JML 2250 3806 4045 1824 3289 6642 667 2126 959 25608
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 16 8 1 7 6 0 3 0 42
  PR 1 7 7 2 4 4 0 2 0 27
  JML 2 23 15 3 11 10 0 5 0 69
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 4 0 2 1 1 0 0 0 8
  PR 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4
  JML 0 6 0 3 1 1 0 0 1 12
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 20 38 0 29 36 3 12 1 143
  PR 4 15 45 0 17 16 0 9 1 107
  JML 8 35 83 0 46 52 3 21 2 250
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1147 1972 2065 954 1696 3434 342 1063 497 13170
  PR 1113 1898 2078 876 1651 3271 328 1089 465 12769
  JML 2260 3870 4143 1830 3347 6705 670 2152 962 25939
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 819 1259 1434 669 1200 1916 211 760 349 8617
  PR 869 1354 1488 675 1308 2218 227 821 361 9321
  JML 1688 2613 2922 1344 2508 4134 438 1581 710 17938
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 14 8 1 7 6 0 2 0 39
  PR 1 6 5 2 4 4 0 1 0 23
  JML 2 20 13 3 11 10 0 3 0 62
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
  JML 0 3 0 2 1 0 0 0 1 7
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 20 38 0 29 36 3 12 1 143
  PR 4 15 45 0 17 16 0 9 1 107
  JML 8 35 83 0 46 52 3 21 2 250
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 824 1295 1480 672 1237 1958 214 774 350 8804
  PR 874 1376 1538 677 1329 2238 227 831 363 9453
  JML 1698 2671 3018 1349 2566 4196 441 1605 713 18257

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LALANG JAYA KURNIA JAYA PADANG KELUBI LALANG BARU PULAU BUKU LIMAU MEKAR JAYA BENTAIAN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2293 3892 4146 1863 3359 6784 673 2171 882 26063
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 595 1221 1128 514 793 2587 232 561 169 7800
4 Jumlah surat suara digunakan 1698 2671 3018 1349 2566 4196 441 1605 713 18257
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LALANG JAYA KURNIA JAYA PADANG KELUBI LALANG BARU PULAU BUKU LIMAU MEKAR JAYA BENTAIAN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1682 2654 2980 1333 2536 4162 440 1585 704 18076
2 Jumlah Suara tidak sah 16 17 38 16 30 34 1 20 9 181
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1698 2671 3018 1349 2566 4196 441 1605 713 18257

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LALANG JAYA KURNIA JAYA PADANG KELUBI LALANG BARU PULAU BUKU LIMAU MEKAR JAYA BENTAIAN JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 612 848 945 491 981 1051 135 518 204 5785
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1070 1806 2035 842 1555 3111 305 1067 500 12291
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1682 2654 2980 1333 2536 4162 440 1585 704 18076