Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SENAYANG BARAN CEMPA PENAAH LABOH BATU BELUBANG BENAN PULAU BATANG TANJUNG KELIT MENSANAK PULAU MEDANG TEMIANG REJAI PASIR PANJANG MAMUT PULAUDUYUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 875 385 228 336 370 421 507 426 554 425 311 826 644 351 486 148 7293
  PR 919 357 190 313 336 393 436 386 450 398 246 738 630 310 423 129 6654
  JML 1794 742 418 649 706 814 943 812 1004 823 557 1564 1274 661 909 277 13947
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 8 0 0 1 4 0 6 2 7 0 0 1 1 1 2 0 33
  PR 3 0 0 1 4 1 7 2 0 0 0 1 1 0 1 1 22
  JML 11 0 0 2 8 1 13 4 7 0 0 2 2 1 3 1 55
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 3 0 0 8 0 0 1 0 5 3 3 0 3 1 0 33
  PR 7 4 0 0 2 0 2 0 0 4 2 3 0 3 1 0 28
  JML 13 7 0 0 10 0 2 1 0 9 5 6 0 6 2 0 61
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 890 388 228 337 382 421 513 429 561 430 314 830 645 355 489 148 7360
  PR 930 361 190 314 342 394 445 388 450 402 248 742 631 313 425 130 6705
  JML 1820 749 418 651 724 815 958 817 1011 832 562 1572 1276 668 914 278 14065
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 545 234 193 239 274 348 387 330 414 319 217 568 466 258 366 115 5273
  PR 595 206 152 193 245 326 333 302 378 267 182 520 443 225 330 100 4797
  JML 1140 440 345 432 519 674 720 632 792 586 399 1088 909 483 696 215 10070
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 8 0 0 1 4 0 6 2 7 0 0 1 1 1 2 0 33
  PR 3 0 0 1 4 1 7 2 0 0 0 1 1 0 1 1 22
  JML 11 0 0 2 8 1 13 4 7 0 0 2 2 1 3 1 55
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 3 0 0 8 0 0 1 0 5 3 3 0 3 1 0 33
  PR 7 4 0 0 2 0 2 0 0 4 2 3 0 3 1 0 28
  JML 13 7 0 0 10 0 2 1 0 9 5 6 0 6 2 0 61
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 559 237 193 240 286 348 393 333 421 324 220 572 467 262 369 115 5339
  PR 605 210 152 194 251 327 342 304 378 271 184 524 444 228 332 101 4847
  JML 1164 447 345 434 537 675 735 637 799 595 404 1096 911 490 701 216 10186

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SENAYANG BARAN CEMPA PENAAH LABOH BATU BELUBANG BENAN PULAU BATANG TANJUNG KELIT MENSANAK PULAU MEDANG TEMIANG REJAI PASIR PANJANG MAMUT PULAUDUYUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1830 758 426 662 721 830 964 828 1023 839 568 1596 1300 674 929 283 14231
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 666 311 80 228 184 154 229 191 224 241 164 500 389 184 228 67 4040
4 Jumlah surat suara digunakan 1164 447 345 434 537 675 735 637 799 595 404 1096 911 490 701 216 10186
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SENAYANG BARAN CEMPA PENAAH LABOH BATU BELUBANG BENAN PULAU BATANG TANJUNG KELIT MENSANAK PULAU MEDANG TEMIANG REJAI PASIR PANJANG MAMUT PULAUDUYUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1144 443 336 426 529 663 730 629 794 589 395 1060 898 485 688 212 10021
2 Jumlah Suara tidak sah 20 4 9 8 8 12 5 8 5 6 9 36 13 5 13 4 165
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1164 447 345 434 537 675 735 637 799 595 404 1096 911 490 701 216 10186

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SENAYANG BARAN CEMPA PENAAH LABOH BATU BELUBANG BENAN PULAU BATANG TANJUNG KELIT MENSANAK PULAU MEDANG TEMIANG REJAI PASIR PANJANG MAMUT PULAUDUYUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 406 117 113 156 119 127 152 178 118 197 107 198 183 212 248 40 2671
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 738 326 223 270 410 536 578 451 676 392 288 862 715 273 440 172 7350
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1144 443 336 426 529 663 730 629 794 589 395 1060 898 485 688 212 10021