Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANCUR SUNGAIBESAR LINAU TELUK SEKANAH RESUN LIMBUNG DUARA BUKIT HARAPAN RANTAU PANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 587 227 245 428 321 511 652 468 319 222 3980
  PR 524 211 217 380 320 477 593 461 289 217 3689
  JML 1111 438 462 808 641 988 1245 929 608 439 7669
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 0 1 0 5 6 6 2 0 3 25
  PR 1 0 1 0 3 8 0 3 0 4 20
  JML 3 0 2 0 8 14 6 5 0 7 45
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 0 1 0 0 0 5 2 0 0 13
  PR 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 8
  JML 6 0 2 0 0 1 7 3 0 2 21
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 594 227 247 428 326 517 663 472 319 225 4018
  PR 526 211 219 380 323 488 595 465 289 223 3719
  JML 1120 438 466 808 649 1005 1258 937 608 448 7737
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 349 163 144 284 243 395 424 301 232 153 2688
  PR 324 169 130 253 230 360 437 345 210 172 2630
  JML 673 332 274 537 473 755 861 646 442 325 5318
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 0 1 0 3 6 6 2 0 3 23
  PR 1 0 1 0 2 7 0 3 0 4 18
  JML 3 0 2 0 5 13 6 5 0 7 41
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 0 1 0 0 0 5 2 0 0 13
  PR 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 8
  JML 6 0 2 0 0 1 7 3 0 2 21
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 356 163 146 284 246 401 435 305 232 156 2724
  PR 326 169 132 253 232 369 439 349 210 178 2657
  JML 682 332 278 537 478 770 874 654 442 334 5381

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANCUR SUNGAIBESAR LINAU TELUK SEKANAH RESUN LIMBUNG DUARA BUKIT HARAPAN RANTAU PANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1134 447 471 824 654 1008 1266 949 617 447 7817
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 193 115 193 287 176 238 392 295 175 113 2177
4 Jumlah surat suara digunakan 682 332 278 537 478 770 874 654 442 334 5381
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANCUR SUNGAIBESAR LINAU TELUK SEKANAH RESUN LIMBUNG DUARA BUKIT HARAPAN RANTAU PANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 676 328 277 529 474 758 867 649 439 327 5324
2 Jumlah Suara tidak sah 6 4 1 8 4 12 7 5 3 7 57
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 682 332 278 537 478 770 874 654 442 334 5381

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANCUR SUNGAIBESAR LINAU TELUK SEKANAH RESUN LIMBUNG DUARA BUKIT HARAPAN RANTAU PANJANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 94 92 55 196 169 298 192 396 119 146 1757
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 582 236 222 333 305 460 675 253 320 181 3567
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 676 328 277 529 474 758 867 649 439 327 5324