Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RAYA LANGKAP TINJUL SUAK BUAYA BUSUNG PANJANG JAQOH SUNGAI HARAPAN SUNGAIRAYA SUNGAI BULUH POSEK MAROK TUA KUALA RAYA BAKONG TANJUNGIRAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 582 279 388 244 280 216 484 453 603 554 775 550 442 322 6172
  PR 587 259 311 229 257 208 467 396 589 526 707 534 398 290 5758
  JML 1169 538 699 473 537 424 951 849 1192 1080 1482 1084 840 612 11930
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 4 0 2 5 1 4 0 2 6 7 0 9 0 44
  PR 5 2 0 0 1 1 5 0 0 1 3 1 0 0 19
  JML 9 6 0 2 6 2 9 0 2 7 10 1 9 0 63
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  JML 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 3 0 0 15
  PR 2 1 5 0 2 0 0 1 0 2 2 3 0 1 19
  JML 3 3 6 0 4 0 2 1 1 4 3 6 0 1 34
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 587 285 389 246 287 217 490 453 606 562 783 553 452 322 6232
  PR 594 263 316 229 261 209 472 397 589 529 712 538 398 292 5799
  JML 1181 548 705 475 548 426 962 850 1195 1091 1495 1091 850 614 12031
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 378 211 251 202 194 156 303 286 426 389 499 398 283 247 4223
  PR 419 191 190 172 175 131 293 275 432 349 469 369 240 190 3895
  JML 797 402 441 374 369 287 596 561 858 738 968 767 523 437 8118
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 4 0 2 5 1 4 0 2 6 7 0 9 0 44
  PR 4 1 0 0 1 0 5 0 0 1 3 1 0 0 16
  JML 8 5 0 2 6 1 9 0 2 7 10 1 9 0 60
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 3 0 0 15
  PR 2 1 5 0 2 0 0 1 0 2 2 3 0 1 19
  JML 3 3 6 0 4 0 2 1 1 4 3 6 0 1 34
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 383 217 252 204 201 157 309 286 429 397 507 401 293 247 4283
  PR 425 193 195 172 178 131 298 276 432 352 474 373 240 192 3931
  JML 808 410 447 376 379 288 607 562 861 749 981 774 533 439 8214

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RAYA LANGKAP TINJUL SUAK BUAYA BUSUNG PANJANG JAQOH SUNGAI HARAPAN SUNGAIRAYA SUNGAI BULUH POSEK MAROK TUA KUALA RAYA BAKONG TANJUNGIRAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1193 550 713 483 548 432 972 866 1216 1104 1512 1105 857 624 12175
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 385 140 265 107 169 144 365 304 355 355 531 331 324 185 3960
4 Jumlah surat suara digunakan 808 410 447 376 379 288 607 562 861 749 981 774 533 439 8214
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RAYA LANGKAP TINJUL SUAK BUAYA BUSUNG PANJANG JAQOH SUNGAI HARAPAN SUNGAIRAYA SUNGAI BULUH POSEK MAROK TUA KUALA RAYA BAKONG TANJUNGIRAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 800 404 440 369 374 283 597 554 851 737 972 770 528 433 8112
2 Jumlah Suara tidak sah 8 6 7 7 5 5 10 8 10 12 9 4 5 6 102
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 808 410 447 376 379 288 607 562 861 749 981 774 533 439 8214

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RAYA LANGKAP TINJUL SUAK BUAYA BUSUNG PANJANG JAQOH SUNGAI HARAPAN SUNGAIRAYA SUNGAI BULUH POSEK MAROK TUA KUALA RAYA BAKONG TANJUNGIRAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 204 96 60 50 103 57 98 135 319 161 77 206 97 48 1711
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 596 308 380 319 271 226 499 419 532 576 895 564 431 385 6401
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 800 404 440 369 374 283 597 554 851 737 972 770 528 433 8112