Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TEBET TIMUR TEBET BARAT MENTENG DALAM KEBON BARU BUKIT DURI MANGGARAI SELATAN MANGGARAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 7229 9638 14996 15093 15682 9789 12360 84787
  PR 7744 9904 14733 14986 15511 9771 12271 84920
  JML 14973 19542 29729 30079 31193 19560 24631 169707
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 238 249 305 103 142 214 136 1387
  PR 175 275 314 71 120 168 82 1205
  JML 413 524 619 174 262 382 218 2592
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 40 0 34 36 24 15 41 190
  PR 52 1 25 40 29 13 48 208
  JML 92 1 59 76 53 28 89 398
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 440 491 482 370 318 251 321 2673
  PR 491 483 551 432 373 292 336 2958
  JML 931 974 1033 802 691 543 657 5631
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 7947 10378 15817 15602 16166 10269 12858 89037
  PR 8462 10663 15623 15529 16033 10244 12737 89291
  JML 16409 21041 31440 31131 32199 20513 25595 178328
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 5315 6318 10839 10602 10913 6775 8791 59553
  PR 5965 6838 11223 11021 11466 7130 9291 62934
  JML 11280 13156 22062 21623 22379 13905 18082 122487
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 194 249 275 103 142 155 126 1244
  PR 145 275 286 70 120 132 75 1103
  JML 339 524 561 173 262 287 201 2347
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 16 0 23 24 13 12 2 90
  PR 28 1 13 25 12 5 3 87
  JML 44 1 36 49 25 17 5 177
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 440 491 482 370 318 251 311 2663
  PR 491 483 551 432 373 292 336 2958
  JML 931 974 1033 802 691 543 647 5621
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 5965 7058 11619 11099 11386 7193 9230 63550
  PR 6629 7597 12073 11548 11971 7559 9705 67082
  JML 12594 14655 23692 22647 23357 14752 18935 130632

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TEBET TIMUR TEBET BARAT MENTENG DALAM KEBON BARU BUKIT DURI MANGGARAI SELATAN MANGGARAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 15289 19971 30412 30696 31924 19997 25204 173493
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 4 9 28 21 39 12 0 113
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2691 5307 6692 8028 8528 5233 6269 42748
4 Jumlah surat suara digunakan 12594 14655 23692 22647 23357 14752 18935 130632
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TEBET TIMUR TEBET BARAT MENTENG DALAM KEBON BARU BUKIT DURI MANGGARAI SELATAN MANGGARAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 12444 14508 23449 22412 23096 14560 18659 129128
2 Jumlah Suara tidak sah 150 147 243 235 261 192 276 1504
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 12594 14655 23692 22647 23357 14752 18935 130632

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TEBET TIMUR TEBET BARAT MENTENG DALAM KEBON BARU BUKIT DURI MANGGARAI SELATAN MANGGARAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 6334 6940 13453 14249 14387 8176 9517 73056
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 6110 7568 9996 8163 8709 6384 9142 56072
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 12444 14508 23449 22412 23096 14560 18659 129128