Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KALAPAREA NAGRAK SELATAN CIHANJAWAR DARMAREJA BABAKAN PANJANG BALEKAMBANG CISARUA NAGRAK UTARA PAWENANG GIRIJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3020 2409 1924 2619 1626 2651 4367 5265 1949 3719 29549
  PR 2979 2460 1881 2432 1621 2550 4446 5244 1934 3623 29170
  JML 5999 4869 3805 5051 3247 5201 8813 10509 3883 7342 58719
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 7
  PR 0 2 1 0 0 3 4 0 0 0 10
  JML 0 5 1 0 0 3 6 0 2 0 17
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 6 1 0 0 2 0 6 0 0 15
  PR 0 2 2 0 0 4 0 7 0 0 15
  JML 0 8 3 0 0 6 0 13 0 0 30
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 9 6 0 0 7 4 5 0 9 40
  PR 0 13 4 0 0 3 6 6 0 7 39
  JML 0 22 10 0 0 10 10 11 0 16 79
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3020 2427 1931 2619 1626 2660 4373 5276 1951 3728 29611
  PR 2979 2477 1888 2432 1621 2560 4456 5257 1934 3630 29234
  JML 5999 4904 3819 5051 3247 5220 8829 10533 3885 7358 58845
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1913 1740 1302 1639 1141 1941 3223 3727 1348 2317 20291
  PR 2207 2034 1515 1930 1351 2193 3534 4438 1605 2727 23534
  JML 4120 3774 2817 3569 2492 4134 6757 8165 2953 5044 43825
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 7
  PR 0 2 1 0 0 3 4 0 0 0 10
  JML 0 5 1 0 0 3 6 0 2 0 17
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 6
  JML 0 1 0 0 0 3 0 7 0 0 11
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 9 6 0 0 7 4 5 0 9 40
  PR 0 13 4 0 0 3 6 6 0 7 39
  JML 0 22 10 0 0 10 10 11 0 16 79
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1913 1753 1308 1639 1141 1949 3229 3735 1350 2326 20343
  PR 2207 2049 1520 1930 1351 2201 3544 4448 1605 2734 23589
  JML 4120 3802 2828 3569 2492 4150 6773 8183 2955 5060 43932

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KALAPAREA NAGRAK SELATAN CIHANJAWAR DARMAREJA BABAKAN PANJANG BALEKAMBANG CISARUA NAGRAK UTARA PAWENANG GIRIJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6125 4971 3887 5158 3316 5311 9001 10734 3968 7498 59969
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2005 1169 1059 1589 824 1159 2228 2551 1013 2438 16035
4 Jumlah surat suara digunakan 4120 3802 2828 3569 2492 4150 6773 8183 2955 5060 43932
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KALAPAREA NAGRAK SELATAN CIHANJAWAR DARMAREJA BABAKAN PANJANG BALEKAMBANG CISARUA NAGRAK UTARA PAWENANG GIRIJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3994 3738 2771 3480 2372 4096 6672 8061 2870 4945 42999
2 Jumlah Suara tidak sah 126 64 57 89 120 54 101 122 85 115 933
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4120 3802 2828 3569 2492 4150 6773 8183 2955 5060 43932

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KALAPAREA NAGRAK SELATAN CIHANJAWAR DARMAREJA BABAKAN PANJANG BALEKAMBANG CISARUA NAGRAK UTARA PAWENANG GIRIJAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2403 2416 1578 2628 1441 2863 4038 4826 1998 3325 27516
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1591 1322 1193 852 931 1233 2634 3235 872 1620 15483
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3994 3738 2771 3480 2372 4096 6672 8061 2870 4945 42999