Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MEKARSAKTI CIEMAS CIBENDA CIWARU MEKAR JAYA GIRI MUKTI TAMAN JAYA MANDRAJAYA SIDAMULYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2112 2036 2015 3113 2935 1528 2517 1502 1063 18821
  PR 2056 2033 2019 3081 2838 1546 2561 1421 1009 18564
  JML 4168 4069 4034 6194 5773 3074 5078 2923 2072 37385
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 7 3 0 0 1 12 10 0 3 36
  PR 0 1 0 0 1 2 1 0 0 5
  JML 7 4 0 0 2 14 11 0 3 41
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 32 12 0 0 19 0 5 0 5 73
  PR 28 5 0 0 17 0 3 0 8 61
  JML 60 17 0 0 36 0 8 0 13 134
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2151 2051 2015 3113 2955 1540 2532 1502 1071 18930
  PR 2084 2039 2019 3081 2856 1548 2565 1421 1017 18630
  JML 4235 4090 4034 6194 5811 3088 5097 2923 2088 37560
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1170 1383 1319 2135 2026 999 1543 959 669 12203
  PR 1221 1413 1463 2298 2042 1040 1689 962 655 12783
  JML 2391 2796 2782 4433 4068 2039 3232 1921 1324 24986
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 7 3 0 0 1 12 10 0 3 36
  PR 0 1 0 0 1 2 1 0 0 5
  JML 7 4 0 0 2 14 11 0 3 41
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 32 12 0 0 19 0 5 0 5 73
  PR 28 5 0 0 17 0 3 0 8 61
  JML 60 17 0 0 36 0 8 0 13 134
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1209 1398 1319 2135 2046 1011 1558 959 677 12312
  PR 1249 1419 1463 2298 2060 1042 1693 962 663 12849
  JML 2458 2817 2782 4433 4106 2053 3251 1921 1340 25161

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MEKARSAKTI CIEMAS CIBENDA CIWARU MEKAR JAYA GIRI MUKTI TAMAN JAYA MANDRAJAYA SIDAMULYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4255 4157 4119 6322 5896 3139 5185 2983 2117 38173
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 3 0 1 5 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1797 1339 1337 1886 1790 1085 1929 1062 777 13002
4 Jumlah surat suara digunakan 2458 2817 2782 4433 4106 2053 3251 1921 1340 25161
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MEKARSAKTI CIEMAS CIBENDA CIWARU MEKAR JAYA GIRI MUKTI TAMAN JAYA MANDRAJAYA SIDAMULYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2410 2784 2739 4390 4017 2018 3216 1903 1320 24797
2 Jumlah Suara tidak sah 48 33 43 43 89 35 35 18 20 364
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2458 2817 2782 4433 4106 2053 3251 1921 1340 25161

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MEKARSAKTI CIEMAS CIBENDA CIWARU MEKAR JAYA GIRI MUKTI TAMAN JAYA MANDRAJAYA SIDAMULYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1303 1697 1322 3126 2392 1241 1825 728 299 13933
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1107 1087 1417 1264 1625 777 1391 1175 1021 10864
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2410 2784 2739 4390 4017 2018 3216 1903 1320 24797