Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PASIR HALANG SELAAWI LANGENSARI SUKARAJA LIMBANGAN CISARUA SUKAMEKAR SELAWANGI MARGALUYU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5051 2649 3472 6150 3416 2695 2648 2268 2368 30717
  PR 5177 2721 3440 6208 3436 2622 2663 2259 2360 30886
  JML 10228 5370 6912 12358 6852 5317 5311 4527 4728 61603
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 54 5 10 25 14 4 3 9 2 126
  PR 21 3 7 20 6 6 5 7 1 76
  JML 75 8 17 45 20 10 8 16 3 202
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 169 14 25 140 29 10 22 4 20 433
  PR 147 14 28 134 44 6 19 2 18 412
  JML 316 28 53 274 73 16 41 6 38 845
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 5274 2668 3507 6315 3459 2709 2673 2281 2390 31276
  PR 5345 2738 3475 6362 3486 2634 2687 2268 2379 31374
  JML 10619 5406 6982 12677 6945 5343 5360 4549 4769 62650
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 3448 1735 2191 4132 2008 1611 1841 1432 1566 19964
  PR 3855 2074 2599 4614 2457 1868 2054 1648 1783 22952
  JML 7303 3809 4790 8746 4465 3479 3895 3080 3349 42916
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 54 3 9 25 14 2 3 9 2 121
  PR 21 2 7 20 6 0 5 7 1 69
  JML 75 5 16 45 20 2 8 16 3 190
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 169 14 25 140 29 10 22 4 20 433
  PR 147 14 28 134 44 6 19 2 18 412
  JML 316 28 53 274 73 16 41 6 38 845
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 3671 1752 2225 4297 2051 1623 1866 1445 1588 20518
  PR 4023 2090 2634 4768 2507 1874 2078 1657 1802 23433
  JML 7694 3842 4859 9065 4558 3497 3944 3102 3390 43951

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PASIR HALANG SELAAWI LANGENSARI SUKARAJA LIMBANGAN CISARUA SUKAMEKAR SELAWANGI MARGALUYU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 10443 5486 7060 12617 6998 5431 5423 4625 4829 62912
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 7 0 0 1 2 0 0 1 0 11
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2742 1644 2201 3551 2438 1934 1479 1522 1439 18950
4 Jumlah surat suara digunakan 7694 3842 4859 9065 4558 3497 3944 3102 3390 43951
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PASIR HALANG SELAAWI LANGENSARI SUKARAJA LIMBANGAN CISARUA SUKAMEKAR SELAWANGI MARGALUYU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 7535 3510 4448 8766 3986 3247 3770 2998 3077 41337
2 Jumlah Suara tidak sah 159 332 411 299 572 250 174 104 313 2614
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 7694 3842 4859 9065 4558 3497 3944 3102 3390 43951

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PASIR HALANG SELAAWI LANGENSARI SUKARAJA LIMBANGAN CISARUA SUKAMEKAR SELAWANGI MARGALUYU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 5143 2404 3228 6433 2734 2203 2781 2502 1940 29368
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2392 1106 1220 2333 1252 1044 989 496 1137 11969
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 7535 3510 4448 8766 3986 3247 3770 2998 3077 41337