Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih CIBUNAR JAYA CIAMBAR GINANJAR WANGUNJAYA MUNJUL AMBARJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2699 2219 2863 1640 2330 1782 13533
  PR 2542 2027 2614 1553 2116 1620 12472
  JML 5241 4246 5477 3193 4446 3402 26005
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 7 16 12 0 2 5 42
  PR 5 2 7 0 3 1 18
  JML 12 18 19 0 5 6 60
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 19 23 15 10 38 11 116
  PR 11 8 29 7 10 10 75
  JML 30 31 44 17 48 21 191
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2725 2258 2890 1650 2370 1798 13691
  PR 2558 2037 2650 1560 2129 1631 12565
  JML 5283 4295 5540 3210 4499 3429 26256
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1992 1446 1665 1002 1631 1071 8807
  PR 2149 1612 1957 1194 1626 1176 9714
  JML 4141 3058 3622 2196 3257 2247 18521
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 7 16 12 0 2 5 42
  PR 5 2 7 0 3 1 18
  JML 12 18 19 0 5 6 60
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 19 23 15 10 38 11 116
  PR 11 8 29 7 10 10 75
  JML 30 31 44 17 48 21 191
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2018 1485 1692 1012 1671 1087 8965
  PR 2165 1622 1993 1201 1639 1187 9807
  JML 4183 3107 3685 2213 3310 2274 18772

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara CIBUNAR JAYA CIAMBAR GINANJAR WANGUNJAYA MUNJUL AMBARJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5354 4339 5595 3261 4539 3476 26564
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 2 1 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1171 1232 1910 1046 1228 1202 7789
4 Jumlah surat suara digunakan 4183 3107 3685 2213 3310 2274 18772
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah CIBUNAR JAYA CIAMBAR GINANJAR WANGUNJAYA MUNJUL AMBARJAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4125 3056 3615 2177 3278 2250 18501
2 Jumlah Suara tidak sah 58 51 70 36 32 24 271
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4183 3107 3685 2213 3310 2274 18772

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden CIBUNAR JAYA CIAMBAR GINANJAR WANGUNJAYA MUNJUL AMBARJAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2931 2486 2694 1760 2439 1711 14021
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1194 570 921 417 839 539 4480
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4125 3056 3615 2177 3278 2250 18501