Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih CIBATU WANAWALI CIBUKAMANAH CIKADU CIRANGKONG CIPARUNGSARI CIPINANG KARYAMEKAR CILANDAK CIPANCUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1102 609 782 821 1225 1149 1582 1128 1736 615 10749
  PR 1171 633 828 869 1276 1144 1650 1125 1714 685 11095
  JML 2273 1242 1610 1690 2501 2293 3232 2253 3450 1300 21844
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 2 9 4 0 0 0 0 2 0 17
  PR 2 2 2 2 1 0 4 0 2 0 15
  JML 2 4 11 6 1 0 4 0 4 0 32
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 9 0 0 1 5 6 4 14 11 2 52
  PR 11 0 0 2 2 8 3 19 9 0 54
  JML 20 0 0 3 7 14 7 33 20 2 106
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1111 611 791 826 1230 1155 1586 1142 1749 617 10818
  PR 1184 635 830 873 1279 1152 1657 1144 1725 685 11164
  JML 2295 1246 1621 1699 2509 2307 3243 2286 3474 1302 21982
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 832 520 659 681 986 911 1227 851 1320 520 8507
  PR 932 523 700 749 1031 950 1410 911 1437 566 9209
  JML 1764 1043 1359 1430 2017 1861 2637 1762 2757 1086 17716
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 2 9 3 0 0 0 0 2 0 16
  PR 2 2 2 2 1 0 3 0 2 0 14
  JML 2 4 11 5 1 0 3 0 4 0 30
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 9 0 0 1 5 6 4 14 11 2 52
  PR 11 0 0 2 2 8 3 19 9 0 54
  JML 20 0 0 3 7 14 7 33 20 2 106
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 841 522 668 685 991 917 1231 865 1333 522 8575
  PR 945 525 702 753 1034 958 1416 930 1448 566 9277
  JML 1786 1047 1370 1438 2025 1875 2647 1795 2781 1088 17852

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara CIBATU WANAWALI CIBUKAMANAH CIKADU CIRANGKONG CIPARUNGSARI CIPINANG KARYAMEKAR CILANDAK CIPANCUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2322 1268 1643 1726 2554 2340 3299 2299 3521 1327 22299
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 536 221 273 288 529 465 652 504 740 239 4447
4 Jumlah surat suara digunakan 1786 1047 1370 1438 2025 1875 2647 1795 2781 1088 17852
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah CIBATU WANAWALI CIBUKAMANAH CIKADU CIRANGKONG CIPARUNGSARI CIPINANG KARYAMEKAR CILANDAK CIPANCUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1770 1039 1362 1426 2000 1862 2630 1781 2747 1080 17697
2 Jumlah Suara tidak sah 16 8 8 12 25 13 17 14 34 8 155
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1786 1047 1370 1438 2025 1875 2647 1795 2781 1088 17852

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden CIBATU WANAWALI CIBUKAMANAH CIKADU CIRANGKONG CIPARUNGSARI CIPINANG KARYAMEKAR CILANDAK CIPANCUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1195 599 980 976 1241 1315 1620 1268 1761 648 11603
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 575 440 382 450 759 547 1010 513 986 432 6094
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1770 1039 1362 1426 2000 1862 2630 1781 2747 1080 17697