Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LIMBANGAN REJASA PETAMBAKAN RAKITAN BLITAR KALIURIP KARANGANYAR GUNUNGGIANA CLAPAR KENTENG SERED PENAWANGAN TALUNAMBA MADUKARA KUTAYASA PEKAUMAN PAGELAK DAWUHAN BANTARWARU PAKELEN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 667 956 1048 1050 849 1337 375 954 886 1055 767 424 611 986 736 665 856 1204 1287 576 17289
  PR 685 1013 1076 999 772 1306 363 923 829 1027 724 413 640 942 765 613 836 1192 1298 564 16980
  JML 1352 1969 2124 2049 1621 2643 738 1877 1715 2082 1491 837 1251 1928 1501 1278 1692 2396 2585 1140 34269
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 9
  JML 1 0 3 3 0 1 1 2 0 1 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 23
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 6 1 0 2 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 18
  PR 0 0 12 1 0 3 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  JML 1 0 18 2 0 5 0 0 6 7 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 43
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 6 3 3 0 2 0 2 4 1 0 0 2 0 4 0 2 1 0 0 32
  PR 3 10 5 0 0 3 0 2 2 3 1 0 4 0 11 0 1 2 1 0 48
  JML 5 16 8 3 0 5 0 4 6 4 1 0 6 0 15 0 3 3 1 0 80
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 671 962 1059 1056 849 1342 375 957 894 1058 767 425 620 986 740 665 858 1205 1288 576 17353
  PR 688 1023 1094 1001 772 1312 364 926 833 1036 725 415 646 942 778 613 837 1194 1299 564 17062
  JML 1359 1985 2153 2057 1621 2654 739 1883 1727 2094 1492 840 1266 1928 1518 1278 1695 2399 2587 1140 34415
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 526 718 790 772 569 1128 286 817 734 747 548 324 477 787 578 519 624 773 902 488 13107
  PR 566 820 858 797 608 1102 304 786 693 849 588 327 499 768 612 512 635 909 1047 486 13766
  JML 1092 1538 1648 1569 1177 2230 590 1603 1427 1596 1136 651 976 1555 1190 1031 1259 1682 1949 974 26873
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 14
  PR 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 9
  JML 1 0 3 3 0 1 1 2 0 1 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 23
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 6 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  PR 0 0 10 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  JML 0 0 16 1 0 4 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 6 3 3 0 2 0 2 4 1 0 0 2 0 4 0 2 1 0 0 32
  PR 3 10 5 0 0 3 0 2 2 3 1 0 4 0 11 0 1 2 1 0 48
  JML 5 16 8 3 0 5 0 4 6 4 1 0 6 0 15 0 3 3 1 0 80
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 529 724 801 777 569 1133 286 820 740 749 548 325 486 787 582 519 626 774 902 488 13165
  PR 569 830 874 799 608 1107 305 789 696 854 589 329 505 768 625 512 636 911 1048 486 13840
  JML 1098 1554 1675 1576 1177 2240 591 1609 1436 1603 1137 654 991 1555 1207 1031 1262 1685 1950 974 27005

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LIMBANGAN REJASA PETAMBAKAN RAKITAN BLITAR KALIURIP KARANGANYAR GUNUNGGIANA CLAPAR KENTENG SERED PENAWANGAN TALUNAMBA MADUKARA KUTAYASA PEKAUMAN PAGELAK DAWUHAN BANTARWARU PAKELEN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1379 2007 2167 2081 1656 2700 752 1893 1755 2129 1526 861 1270 1970 1539 1316 1731 2448 2634 1150 34964
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 2 8 17
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 281 453 490 505 479 460 161 284 319 526 389 206 279 415 329 284 469 763 682 168 7942
4 Jumlah surat suara digunakan 1098 1554 1675 1576 1177 2240 591 1609 1436 1603 1137 654 991 1555 1207 1031 1262 1685 1950 974 27005
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LIMBANGAN REJASA PETAMBAKAN RAKITAN BLITAR KALIURIP KARANGANYAR GUNUNGGIANA CLAPAR KENTENG SERED PENAWANGAN TALUNAMBA MADUKARA KUTAYASA PEKAUMAN PAGELAK DAWUHAN BANTARWARU PAKELEN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1084 1542 1644 1548 1152 2205 565 1574 1419 1585 1114 651 982 1522 1192 1021 1252 1660 1931 948 26591
2 Jumlah Suara tidak sah 14 12 31 28 25 35 26 35 17 18 23 3 9 33 15 10 10 25 19 26 414
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1098 1554 1675 1576 1177 2240 591 1609 1436 1603 1137 654 991 1555 1207 1031 1262 1685 1950 974 27005

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LIMBANGAN REJASA PETAMBAKAN RAKITAN BLITAR KALIURIP KARANGANYAR GUNUNGGIANA CLAPAR KENTENG SERED PENAWANGAN TALUNAMBA MADUKARA KUTAYASA PEKAUMAN PAGELAK DAWUHAN BANTARWARU PAKELEN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 375 856 957 517 370 753 197 547 570 673 365 300 362 587 491 418 589 720 980 443 11070
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 709 686 687 1031 782 1452 368 1027 849 912 749 351 620 935 701 603 663 940 951 505 15521
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1084 1542 1644 1548 1152 2205 565 1574 1419 1585 1114 651 982 1522 1192 1021 1252 1660 1931 948 26591