Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KASILIB LINGGASARI MEDAYU KANDANGWANGI KARANGKEMIRI LEMAHJAYA WANAKARSA WANADADI KARANGJAMBE TAPEN GUMINGSIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1146 1126 1282 1407 1147 2147 1202 1279 830 897 646 13109
  PR 1186 1089 1280 1332 1066 2033 1152 1361 826 940 630 12895
  JML 2332 2215 2562 2739 2213 4180 2354 2640 1656 1837 1276 26004
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 0 2 0 1 7 0 2 0 14
  PR 0 1 1 2 1 0 0 13 0 2 0 20
  JML 1 1 2 2 3 0 1 20 0 4 0 34
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 9
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 2 5 1 1 4 9 4 2 0 29
  PR 1 3 0 7 0 2 1 10 4 4 2 34
  JML 1 4 2 12 1 3 5 19 8 6 2 63
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1147 1127 1285 1412 1151 2148 1209 1295 834 901 646 13155
  PR 1187 1093 1281 1341 1068 2035 1158 1384 830 946 632 12955
  JML 2334 2220 2566 2753 2219 4183 2367 2679 1664 1847 1278 26110
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 636 725 733 813 648 1264 761 764 503 587 488 7922
  PR 838 830 864 1033 819 1522 874 985 582 722 513 9582
  JML 1474 1555 1597 1846 1467 2786 1635 1749 1085 1309 1001 17504
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 1 0 2 0 1 7 0 2 0 14
  PR 0 1 1 2 1 0 0 13 0 2 0 20
  JML 1 1 2 2 3 0 1 20 0 4 0 34
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 2 5 1 1 4 9 4 2 0 29
  PR 1 3 0 7 0 2 1 10 4 4 2 34
  JML 1 4 2 12 1 3 5 19 8 6 2 63
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 637 726 736 818 651 1265 768 780 507 591 488 7967
  PR 839 834 865 1042 821 1524 878 1008 586 728 515 9640
  JML 1476 1560 1601 1860 1472 2789 1646 1788 1093 1319 1003 17607

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KASILIB LINGGASARI MEDAYU KANDANGWANGI KARANGKEMIRI LEMAHJAYA WANAKARSA WANADADI KARANGJAMBE TAPEN GUMINGSIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2378 2262 2620 2807 2251 4266 2404 2694 1688 1887 1304 26561
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 899 698 1019 946 779 1477 758 906 595 568 301 8946
4 Jumlah surat suara digunakan 1476 1560 1601 1860 1472 2789 1646 1788 1093 1319 1003 17607
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KASILIB LINGGASARI MEDAYU KANDANGWANGI KARANGKEMIRI LEMAHJAYA WANAKARSA WANADADI KARANGJAMBE TAPEN GUMINGSIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1456 1546 1557 1839 1460 2757 1626 1777 1086 1305 994 17403
2 Jumlah Suara tidak sah 20 14 44 21 12 32 20 11 7 14 9 204
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1476 1560 1601 1860 1472 2789 1646 1788 1093 1319 1003 17607

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KASILIB LINGGASARI MEDAYU KANDANGWANGI KARANGKEMIRI LEMAHJAYA WANAKARSA WANADADI KARANGJAMBE TAPEN GUMINGSIR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 677 702 634 919 769 1282 899 1265 503 556 442 8648
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 779 844 923 920 691 1475 727 512 583 749 552 8755
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1456 1546 1557 1839 1460 2757 1626 1777 1086 1305 994 17403