Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KALILUNJAR CONDONGCAMPUR SEMANGKUNG BEJI PEGUNDUNGAN SIDENGOK RATAMBA PENUSUPAN PEJAWARAN DARMAYASA TLAHAB BITING GIRITIRTA GROGOL SARWODADI KARANGSARI GEMBOL Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 449 1092 618 417 575 1174 878 1469 1533 1719 573 732 1094 1143 718 1086 1020 16290
  PR 468 1026 598 412 607 1093 800 1460 1464 1711 565 700 1032 1047 715 1059 994 15751
  JML 917 2118 1216 829 1182 2267 1678 2929 2997 3430 1138 1432 2126 2190 1433 2145 2014 32041
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 8 0 5 2 22
  PR 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 3 12 0 13 2 37
  JML 0 0 0 0 0 3 6 2 2 0 0 0 4 20 0 18 4 59
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 450 1092 618 417 575 1176 880 1470 1534 1719 573 732 1095 1151 719 1091 1023 16315
  PR 471 1026 598 412 607 1094 804 1461 1465 1711 565 700 1035 1059 716 1072 997 15793
  JML 921 2118 1216 829 1182 2270 1684 2931 2999 3430 1138 1432 2130 2210 1435 2163 2020 32108
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 321 852 501 361 526 1006 522 1077 1230 922 390 479 840 880 569 678 755 11909
  PR 344 796 493 357 524 885 521 1157 1185 950 430 515 825 797 589 755 769 11892
  JML 665 1648 994 718 1050 1891 1043 2234 2415 1872 820 994 1665 1677 1158 1433 1524 23801
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 8 0 5 2 22
  PR 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 3 12 0 13 2 37
  JML 0 0 0 0 0 3 6 2 2 0 0 0 4 20 0 18 4 59
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 322 852 501 361 526 1008 524 1078 1231 922 390 479 841 888 570 683 758 11934
  PR 347 796 493 357 524 886 525 1158 1186 950 430 515 828 809 590 768 771 11933
  JML 669 1648 994 718 1050 1894 1049 2236 2417 1872 820 994 1669 1697 1160 1451 1529 23867

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KALILUNJAR CONDONGCAMPUR SEMANGKUNG BEJI PEGUNDUNGAN SIDENGOK RATAMBA PENUSUPAN PEJAWARAN DARMAYASA TLAHAB BITING GIRITIRTA GROGOL SARWODADI KARANGSARI GEMBOL Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 931 2166 1244 847 1050 2316 1710 2995 3068 3504 1165 1485 2169 2235 1464 2201 2060 32610
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 262 517 250 129 0 421 661 758 651 1632 345 489 500 538 304 750 530 8737
4 Jumlah surat suara digunakan 669 1648 994 718 1050 1894 1049 2236 2417 1872 820 994 1669 1697 1160 1451 1529 23867
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KALILUNJAR CONDONGCAMPUR SEMANGKUNG BEJI PEGUNDUNGAN SIDENGOK RATAMBA PENUSUPAN PEJAWARAN DARMAYASA TLAHAB BITING GIRITIRTA GROGOL SARWODADI KARANGSARI GEMBOL Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 609 1614 980 708 1024 1866 1020 2163 2359 1814 796 945 1621 1651 1129 1420 1496 23215
2 Jumlah Suara tidak sah 60 34 14 10 26 28 29 73 58 58 24 49 48 46 31 31 33 652
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 669 1648 994 718 1050 1894 1049 2236 2417 1872 820 994 1669 1697 1160 1451 1529 23867

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KALILUNJAR CONDONGCAMPUR SEMANGKUNG BEJI PEGUNDUNGAN SIDENGOK RATAMBA PENUSUPAN PEJAWARAN DARMAYASA TLAHAB BITING GIRITIRTA GROGOL SARWODADI KARANGSARI GEMBOL
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 345 495 572 373 754 517 490 1077 1158 1099 374 383 690 1033 987 825 755 11927
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 264 1119 408 335 270 1349 530 1086 1201 715 422 562 931 618 142 595 741 11288
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 609 1614 980 708 1024 1866 1020 2163 2359 1814 796 945 1621 1651 1129 1420 1496 23215