Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KUNDURAN KLOKAH MURAHARJO JAGONG GAGAAN SAMBIROTO BEJIREJO JETAK KARANGGENENG BALONG NGAWENOMBO SENDANGWATES TAWANGREJO BLUMBANGREJO BOTORECO BULOH KEMIRI KODOKAN SONOKIDUL SEMPU CUNGKUP PLOSOREJO NGILEN BAKAH KALANGREJO KEDUNGWARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2539 1342 860 969 606 1049 811 282 1156 481 683 648 1312 486 2379 1379 1152 305 1046 999 428 1051 793 1110 547 1500 25913
  PR 2712 1360 892 1009 653 1060 841 300 1211 473 663 664 1344 528 2417 1421 1183 326 1114 1006 373 1066 812 1151 550 1440 26569
  JML 5251 2702 1752 1978 1259 2109 1652 582 2367 954 1346 1312 2656 1014 4796 2800 2335 631 2160 2005 801 2117 1605 2261 1097 2940 52482
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 8
  PR 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
  JML 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 16
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 23
  PR 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
  JML 25 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 42
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2556 1343 861 969 606 1051 811 282 1156 481 684 649 1312 488 2382 1387 1152 305 1047 999 428 1053 793 1112 547 1500 25954
  PR 2726 1361 893 1009 653 1065 841 301 1211 473 663 664 1344 530 2417 1424 1183 326 1114 1006 373 1066 812 1151 550 1443 26599
  JML 5282 2704 1754 1978 1259 2116 1652 583 2367 954 1347 1313 2656 1018 4799 2811 2335 631 2161 2005 801 2119 1605 2263 1097 2943 52553
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1822 866 557 609 414 667 494 163 771 325 394 415 812 255 1552 944 772 205 650 719 277 704 578 785 316 1014 17080
  PR 2043 1073 734 778 503 789 611 213 962 379 489 575 1003 352 1870 1080 900 255 807 779 287 849 659 911 416 1122 20439
  JML 3865 1939 1291 1387 917 1456 1105 376 1733 704 883 990 1815 607 3422 2024 1672 460 1457 1498 564 1553 1237 1696 732 2136 37519
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
  JML 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 23
  PR 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
  JML 25 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 42
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1839 867 558 609 414 669 494 163 771 325 395 416 812 257 1555 950 772 205 650 719 277 706 578 785 316 1014 17116
  PR 2057 1074 734 778 503 794 611 214 962 379 489 575 1003 353 1870 1083 900 255 807 779 287 849 659 911 416 1124 20466
  JML 3896 1941 1292 1387 917 1463 1105 377 1733 704 884 991 1815 610 3425 2033 1672 460 1457 1498 564 1555 1237 1696 732 2138 37582

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KUNDURAN KLOKAH MURAHARJO JAGONG GAGAAN SAMBIROTO BEJIREJO JETAK KARANGGENENG BALONG NGAWENOMBO SENDANGWATES TAWANGREJO BLUMBANGREJO BOTORECO BULOH KEMIRI KODOKAN SONOKIDUL SEMPU CUNGKUP PLOSOREJO NGILEN BAKAH KALANGREJO KEDUNGWARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5355 2762 1790 2021 1289 2155 1687 595 2415 974 1375 1340 2726 1037 4903 2866 2381 664 2210 2053 817 2163 1631 2309 1110 3100 53728
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1459 821 498 634 372 692 582 218 682 270 491 348 911 427 1478 833 709 204 753 554 253 608 394 613 378 961 16143
4 Jumlah surat suara digunakan 3896 1941 1292 1387 917 1463 1105 377 1733 704 884 991 1815 610 3425 2033 1672 460 1457 1498 564 1555 1237 1696 732 2138 37582
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KUNDURAN KLOKAH MURAHARJO JAGONG GAGAAN SAMBIROTO BEJIREJO JETAK KARANGGENENG BALONG NGAWENOMBO SENDANGWATES TAWANGREJO BLUMBANGREJO BOTORECO BULOH KEMIRI KODOKAN SONOKIDUL SEMPU CUNGKUP PLOSOREJO NGILEN BAKAH KALANGREJO KEDUNGWARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3854 1928 1277 1375 913 1452 1096 373 1730 693 880 980 1802 602 3395 2021 1662 458 1450 1484 558 1543 1229 1686 729 2122 37292
2 Jumlah Suara tidak sah 42 13 15 12 4 11 9 4 3 11 4 11 13 8 30 12 10 2 7 14 6 12 8 10 3 16 290
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3896 1941 1292 1387 917 1463 1105 377 1733 704 884 991 1815 610 3425 2033 1672 460 1457 1498 564 1555 1237 1696 732 2138 37582

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KUNDURAN KLOKAH MURAHARJO JAGONG GAGAAN SAMBIROTO BEJIREJO JETAK KARANGGENENG BALONG NGAWENOMBO SENDANGWATES TAWANGREJO BLUMBANGREJO BOTORECO BULOH KEMIRI KODOKAN SONOKIDUL SEMPU CUNGKUP PLOSOREJO NGILEN BAKAH KALANGREJO KEDUNGWARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1025 866 385 297 143 294 297 126 402 292 251 229 867 253 853 389 556 240 465 363 205 541 233 261 204 473 10510
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2829 1062 892 1078 770 1158 799 247 1328 401 629 751 935 349 2542 1632 1106 218 985 1121 353 1002 996 1425 525 1649 26782
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3854 1928 1277 1375 913 1452 1096 373 1730 693 880 980 1802 602 3395 2021 1662 458 1450 1484 558 1543 1229 1686 729 2122 37292