Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BERMI KETANGGAN KLAKAHKASIHAN POHGADING BAGENG PLUKARAN GEMBONG WONOSEKAR SEMIREJO KEDUNGBULUS SITILUHUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1840 658 2709 1299 1511 1123 3811 706 1708 963 1545 17873
  PR 1893 707 2764 1367 1626 1195 4016 732 1852 1054 1563 18769
  JML 3733 1365 5473 2666 3137 2318 7827 1438 3560 2017 3108 36642
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 3 1 6 1 4 0 0 15
  PR 1 0 0 0 3 1 4 0 8 0 0 17
  JML 1 0 0 0 6 2 10 1 12 0 0 32
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1840 658 2710 1299 1515 1124 3819 707 1712 963 1545 17892
  PR 1894 707 2765 1367 1629 1196 4021 732 1860 1054 1563 18788
  JML 3734 1365 5475 2666 3144 2320 7840 1439 3572 2017 3108 36680
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1298 450 1806 932 1058 820 2845 467 1121 717 1129 12643
  PR 1375 492 1919 998 1167 881 3023 536 1345 828 1156 13720
  JML 2673 942 3725 1930 2225 1701 5868 1003 2466 1545 2285 26363
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 3 1 6 1 4 0 0 15
  PR 1 0 0 0 3 1 4 0 8 0 0 17
  JML 1 0 0 0 6 2 10 1 12 0 0 32
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1298 450 1807 932 1062 821 2852 468 1125 717 1129 12661
  PR 1376 492 1920 998 1170 882 3027 536 1353 828 1156 13738
  JML 2674 942 3727 1930 2232 1703 5879 1004 2478 1545 2285 26399

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BERMI KETANGGAN KLAKAHKASIHAN POHGADING BAGENG PLUKARAN GEMBONG WONOSEKAR SEMIREJO KEDUNGBULUS SITILUHUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3844 1394 5592 2723 3204 2368 7987 1469 3636 2059 3175 37451
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1170 452 1865 793 972 665 2107 464 1156 514 890 11048
4 Jumlah surat suara digunakan 2674 942 3727 1930 2232 1703 5879 1004 2478 1545 2285 26399
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BERMI KETANGGAN KLAKAHKASIHAN POHGADING BAGENG PLUKARAN GEMBONG WONOSEKAR SEMIREJO KEDUNGBULUS SITILUHUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2661 930 3700 1909 2219 1684 5829 994 2451 1531 2267 26175
2 Jumlah Suara tidak sah 13 12 27 21 13 19 50 10 27 14 18 224
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2674 942 3727 1930 2232 1703 5879 1004 2478 1545 2285 26399

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BERMI KETANGGAN KLAKAHKASIHAN POHGADING BAGENG PLUKARAN GEMBONG WONOSEKAR SEMIREJO KEDUNGBULUS SITILUHUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 965 302 779 749 957 491 1727 350 639 470 485 7914
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1696 628 2921 1160 1262 1193 4102 644 1812 1061 1782 18261
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2661 930 3700 1909 2219 1684 5829 994 2451 1531 2267 26175