Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DUDAK AWU BALONG TUBANAN KALIAMAN DERMOLO JINGGOTAN PENDEM CEPOGO BUCU SUMANDING KANCILAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1041 2042 3793 2730 1821 1750 2437 3291 1635 1125 3501 25166
  PR 1055 2019 4178 2734 1932 1818 2514 3486 1652 1167 3705 26260
  JML 2096 4061 7971 5464 3753 3568 4951 6777 3287 2292 7206 51426
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5
  PR 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 7
  JML 0 1 4 0 3 0 0 0 4 0 0 12
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 1 5 1 0 0 2 4 0 6 19
  PR 0 0 3 8 0 0 0 3 3 1 9 27
  JML 0 0 4 13 1 0 0 5 7 1 15 46
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1041 2044 3797 2735 1823 1750 2437 3293 1642 1125 3507 25194
  PR 1055 2019 4184 2742 1937 1818 2514 3489 1656 1168 3714 26296
  JML 2096 4063 7981 5477 3760 3568 4951 6782 3298 2293 7221 51490
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 692 1495 2710 1612 1487 1262 1513 2216 1195 799 2556 17537
  PR 873 1641 3484 2143 1705 1554 2053 2872 1320 948 3120 21713
  JML 1565 3136 6194 3755 3192 2816 3566 5088 2515 1747 5676 39250
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
  PR 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
  JML 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 1 5 1 0 0 2 4 0 6 19
  PR 0 0 3 8 0 0 0 3 3 1 9 27
  JML 0 0 4 13 1 0 0 5 7 1 15 46
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 692 1497 2713 1617 1489 1262 1513 2218 1201 799 2562 17563
  PR 873 1641 3487 2151 1709 1554 2053 2875 1324 949 3129 21745
  JML 1565 3138 6200 3768 3198 2816 3566 5093 2525 1748 5691 39308

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DUDAK AWU BALONG TUBANAN KALIAMAN DERMOLO JINGGOTAN PENDEM CEPOGO BUCU SUMANDING KANCILAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2141 4142 8134 5578 3856 3643 5045 6915 3356 2339 7351 52500
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 576 1004 1934 1810 658 827 1476 1822 827 591 1660 13185
4 Jumlah surat suara digunakan 1565 3138 6200 3768 3198 2816 3566 5093 2525 1748 5691 39308
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DUDAK AWU BALONG TUBANAN KALIAMAN DERMOLO JINGGOTAN PENDEM CEPOGO BUCU SUMANDING KANCILAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1562 3113 6154 3744 3183 2793 3547 5058 2499 1725 5647 39025
2 Jumlah Suara tidak sah 3 25 46 24 15 23 19 35 26 23 44 283
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1565 3138 6200 3768 3198 2816 3566 5093 2525 1748 5691 39308

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DUDAK AWU BALONG TUBANAN KALIAMAN DERMOLO JINGGOTAN PENDEM CEPOGO BUCU SUMANDING KANCILAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 194 513 1807 782 965 674 1017 1125 914 457 1273 9721
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1368 2600 4347 2962 2218 2119 2530 3933 1585 1268 4374 29304
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1562 3113 6154 3744 3183 2793 3547 5058 2499 1725 5647 39025