Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GONDORIYO REJOSARI KEBONDALEM KUWARASAN JAMBU BRONGKOL KELURAHAN BEDONO GEMAWANG GENTING Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1235 499 1368 808 1685 1512 1150 3416 1378 1968 15019
  PR 1299 512 1386 810 1805 1588 1160 3503 1365 2014 15442
  JML 2534 1011 2754 1618 3490 3100 2310 6919 2743 3982 30461
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 0 1 1 18 0 0 21
  PR 0 0 0 0 0 1 1 29 2 0 33
  JML 0 1 0 0 0 2 2 47 2 0 54
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 0 3 1 18 4 1 20 1 8 64
  PR 5 0 3 0 24 2 2 29 1 9 75
  JML 13 0 6 1 42 6 3 49 2 17 139
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1243 500 1371 809 1703 1517 1152 3454 1379 1976 15104
  PR 1304 512 1389 810 1829 1591 1163 3561 1368 2023 15550
  JML 2547 1012 2760 1619 3532 3108 2315 7015 2747 3999 30654
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1004 364 1075 662 1300 1322 921 2645 1067 1620 11980
  PR 1113 395 1108 698 1419 1395 954 2857 1120 1643 12702
  JML 2117 759 2183 1360 2719 2717 1875 5502 2187 3263 24682
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 0 0 0 1 1 18 0 0 21
  PR 0 0 0 0 0 1 1 29 2 0 33
  JML 0 1 0 0 0 2 2 47 2 0 54
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 0 3 1 18 4 1 20 1 8 64
  PR 5 0 3 0 24 2 2 29 1 9 75
  JML 13 0 6 1 42 6 3 49 2 17 139
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1012 365 1078 663 1318 1327 923 2683 1068 1628 12065
  PR 1118 395 1111 698 1443 1398 957 2915 1123 1652 12810
  JML 2130 760 2189 1361 2761 2725 1880 5598 2191 3280 24875

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GONDORIYO REJOSARI KEBONDALEM KUWARASAN JAMBU BRONGKOL KELURAHAN BEDONO GEMAWANG GENTING Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2594 1011 2787 1604 3569 3159 2355 7075 2811 4023 30988
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 464 251 598 243 808 434 472 1477 620 743 6110
4 Jumlah surat suara digunakan 2130 760 2189 1361 2761 2725 1880 5598 2191 3280 24875
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GONDORIYO REJOSARI KEBONDALEM KUWARASAN JAMBU BRONGKOL KELURAHAN BEDONO GEMAWANG GENTING Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2096 741 2152 1327 2730 2664 1870 5397 2145 3232 24354
2 Jumlah Suara tidak sah 34 19 37 34 31 61 10 201 46 48 521
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2130 760 2189 1361 2761 2725 1880 5598 2191 3280 24875

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GONDORIYO REJOSARI KEBONDALEM KUWARASAN JAMBU BRONGKOL KELURAHAN BEDONO GEMAWANG GENTING
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 887 269 792 292 1134 836 657 2273 1044 1001 9185
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1209 472 1360 1035 1596 1828 1213 3124 1101 2231 15169
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2096 741 2152 1327 2730 2664 1870 5397 2145 3232 24354