Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GEMAWANG KALIBANGER BANARAN KARANGSENENG SUCEN KREMPONG NGADISEPI KEMIRIOMBO MUNCAR JAMBON Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2234 870 1165 551 1204 655 1620 1052 1951 1276 12578
  PR 2204 845 1072 536 1216 637 1585 993 1981 1293 12362
  JML 4438 1715 2237 1087 2420 1292 3205 2045 3932 2569 24940
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
  JML 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
  PR 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5
  JML 1 0 0 0 4 1 0 0 0 2 8
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2236 873 1165 551 1206 655 1620 1052 1951 1277 12586
  PR 2212 846 1072 536 1218 638 1585 993 1981 1295 12376
  JML 4448 1719 2237 1087 2424 1293 3205 2045 3932 2572 24962
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1868 703 812 468 1007 553 1285 868 1523 1038 10125
  PR 1907 736 908 470 1066 548 1334 808 1611 1077 10465
  JML 3775 1439 1720 938 2073 1101 2619 1676 3134 2115 20590
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
  JML 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 14
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
  PR 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5
  JML 1 0 0 0 4 1 0 0 0 2 8
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1870 706 812 468 1009 553 1285 868 1523 1039 10133
  PR 1915 737 908 470 1068 549 1334 808 1611 1079 10479
  JML 3785 1443 1720 938 2077 1102 2619 1676 3134 2118 20612

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GEMAWANG KALIBANGER BANARAN KARANGSENENG SUCEN KREMPONG NGADISEPI KEMIRIOMBO MUNCAR JAMBON Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4533 1751 2280 1111 2460 1317 3266 2085 4014 2624 25441
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 11
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 740 308 560 173 381 215 647 408 880 506 4818
4 Jumlah surat suara digunakan 3785 1443 1720 938 2077 1102 2619 1676 3134 2118 20612
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GEMAWANG KALIBANGER BANARAN KARANGSENENG SUCEN KREMPONG NGADISEPI KEMIRIOMBO MUNCAR JAMBON Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3705 1411 1668 916 2034 1081 2557 1647 3098 2050 20167
2 Jumlah Suara tidak sah 80 32 52 22 43 21 62 29 36 68 445
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3785 1443 1720 938 2077 1102 2619 1676 3134 2118 20612

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GEMAWANG KALIBANGER BANARAN KARANGSENENG SUCEN KREMPONG NGADISEPI KEMIRIOMBO MUNCAR JAMBON
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1488 799 428 498 856 393 851 570 914 998 7795
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2217 612 1240 418 1178 688 1706 1077 2184 1052 12372
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3705 1411 1668 916 2034 1081 2557 1647 3098 2050 20167