Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PLAKARAN PEPEDAN KEBANGGAN WANGKELANG BANYUMUDAL MOGA SIMA WALANGSANGA MANDIRAJA GENDOWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1924 816 801 1114 5885 3258 4809 2957 2864 2755 27183
  PR 1971 773 774 1080 5973 3260 4874 2920 2729 2604 26958
  JML 3895 1589 1575 2194 11858 6518 9683 5877 5593 5359 54141
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 13
  PR 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 11
  JML 0 0 0 0 22 0 0 0 2 0 24
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 138 149 130 4 15 11 449
  PR 0 0 0 0 192 170 178 4 11 20 575
  JML 0 2 0 0 330 319 308 8 26 31 1024
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1924 818 801 1114 6035 3407 4939 2961 2880 2766 27645
  PR 1971 773 774 1080 6175 3430 5052 2924 2741 2624 27544
  JML 3895 1591 1575 2194 12210 6837 9991 5885 5621 5390 55189
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 833 406 429 430 3530 1694 2136 1103 1281 1524 13366
  PR 1179 519 530 651 4275 1884 2599 1778 1593 1744 16752
  JML 2012 925 959 1081 7805 3578 4735 2881 2874 3268 30118
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 13
  PR 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 11
  JML 0 0 0 0 22 0 0 0 2 0 24
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 138 149 130 4 15 11 449
  PR 0 0 0 0 192 170 178 4 11 20 575
  JML 0 2 0 0 330 319 308 8 26 31 1024
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 833 408 429 430 3680 1843 2266 1107 1297 1535 13828
  PR 1179 519 530 651 4477 2054 2777 1782 1605 1764 17338
  JML 2012 927 959 1081 8157 3897 5043 2889 2902 3299 31166

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PLAKARAN PEPEDAN KEBANGGAN WANGKELANG BANYUMUDAL MOGA SIMA WALANGSANGA MANDIRAJA GENDOWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3979 1626 1610 2242 12110 6656 9737 5982 5855 5483 55280
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1967 699 651 1161 3950 2759 4688 3093 2953 2184 24105
4 Jumlah surat suara digunakan 2012 927 959 1081 8157 3897 5043 2889 2902 3299 31166
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PLAKARAN PEPEDAN KEBANGGAN WANGKELANG BANYUMUDAL MOGA SIMA WALANGSANGA MANDIRAJA GENDOWANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1972 909 938 1051 8070 3856 4965 2838 2861 3247 30707
2 Jumlah Suara tidak sah 40 18 21 30 87 41 78 51 41 52 459
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2012 927 959 1081 8157 3897 5043 2889 2902 3299 31166

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PLAKARAN PEPEDAN KEBANGGAN WANGKELANG BANYUMUDAL MOGA SIMA WALANGSANGA MANDIRAJA GENDOWANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1247 636 515 461 4264 2606 2418 1778 1419 1588 16932
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 725 273 423 590 3806 1250 2547 1060 1442 1659 13775
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1972 909 938 1051 8070 3856 4965 2838 2861 3247 30707