Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WEL WEL SITUFA JAYA PUTRA JAYA LAUKE LUAN SOREP SUAK BARU SEBBE KUTA BARU LATITIK DIHIT LAMBAYA LAKUBANG LAMAYANG LAURE-E KAMPUNG AIE WELLANGKUM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 102 108 93 216 170 76 70 96 47 105 178 126 42 47 602 126 2204
  PR 107 95 88 226 166 69 79 92 54 100 180 126 48 41 628 121 2220
  JML 209 203 181 442 336 145 149 188 101 205 358 252 90 88 1230 247 4424
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 17
  PR 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 19 0 24
  JML 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 34 0 41
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 102 108 94 216 170 76 70 96 47 106 178 126 42 47 623 126 2227
  PR 107 95 89 226 166 70 80 92 54 102 180 126 48 41 649 121 2246
  JML 209 203 183 442 336 146 150 188 101 208 358 252 90 88 1272 247 4473
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 85 108 92 152 157 64 64 85 46 79 151 113 42 40 415 91 1784
  PR 94 95 87 172 140 63 65 83 52 82 156 111 48 39 411 102 1800
  JML 179 203 179 324 297 127 129 168 98 161 307 224 90 79 826 193 3584
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 17
  PR 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 19 0 24
  JML 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 34 0 41
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 85 108 93 152 157 64 64 85 46 80 151 113 42 40 436 91 1807
  PR 94 95 88 172 140 64 66 83 52 84 156 111 48 39 432 102 1826
  JML 179 203 181 324 297 128 130 168 98 164 307 224 90 79 868 193 3633

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WEL WEL SITUFA JAYA PUTRA JAYA LAUKE LUAN SOREP SUAK BARU SEBBE KUTA BARU LATITIK DIHIT LAMBAYA LAKUBANG LAMAYANG LAURE-E KAMPUNG AIE WELLANGKUM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 213 207 185 450 342 148 152 192 103 209 365 257 191 90 1252 252 4608
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 34 4 4 126 45 20 22 24 5 45 58 33 101 11 384 58 974
4 Jumlah surat suara digunakan 179 203 181 324 297 128 130 168 98 164 307 224 90 79 868 193 3633
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WEL WEL SITUFA JAYA PUTRA JAYA LAUKE LUAN SOREP SUAK BARU SEBBE KUTA BARU LATITIK DIHIT LAMBAYA LAKUBANG LAMAYANG LAURE-E KAMPUNG AIE WELLANGKUM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 179 202 179 324 296 126 129 168 97 164 306 223 90 79 867 193 3622
2 Jumlah Suara tidak sah 0 1 2 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 11
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 179 203 181 324 297 128 130 168 98 164 307 224 90 79 868 193 3633

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WEL WEL SITUFA JAYA PUTRA JAYA LAUKE LUAN SOREP SUAK BARU SEBBE KUTA BARU LATITIK DIHIT LAMBAYA LAKUBANG LAMAYANG LAURE-E KAMPUNG AIE WELLANGKUM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 52 38 16 38 68 42 22 101 24 22 58 62 53 42 320 42 1000
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 127 164 163 286 228 84 107 67 73 142 248 161 37 37 547 151 2622
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 179 202 179 324 296 126 129 168 97 164 306 223 90 79 867 193 3622