Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih AIR DINGIN AMIRIA BAHAGIA AMAITENG MULIA PULAU SIUMAT UJUNG TINGGI LINGGI KOTA BATU AIR PINANG KUALA MAKMUR GANTING SEFOYAN LUGU SINABANG SUKA KARYA SUKA MAJU SUKA JAYA SUAK BULUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1010 232 120 106 135 171 349 370 395 385 131 264 634 1493 770 767 370 7702
  PR 1021 242 151 85 121 185 325 387 393 395 134 242 547 1539 788 764 394 7713
  JML 2031 474 271 191 256 356 674 757 788 780 265 506 1181 3032 1558 1531 764 15415
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 8 2 0 0 0 6 8 0 0 0 0 5 3 2 3 1 41
  PR 4 7 9 0 0 0 7 5 0 0 0 0 1 1 3 2 4 43
  JML 7 15 11 0 0 0 13 13 0 0 0 0 6 4 5 5 5 84
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 37 0 0 4 4 1 8 0 11 7 7 7 14 32 26 39 10 207
  PR 37 0 0 2 5 0 2 0 5 6 2 6 20 34 19 59 8 205
  JML 74 0 0 6 9 1 10 0 16 13 9 13 34 66 45 98 18 412
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1050 240 122 110 139 172 363 378 406 392 138 271 653 1528 798 809 381 7950
  PR 1062 249 160 87 126 185 334 392 398 401 136 248 568 1574 810 825 406 7961
  JML 2112 489 282 197 265 357 697 770 804 793 274 519 1221 3102 1608 1634 787 15911
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 407 154 112 84 122 147 220 261 245 270 106 209 380 818 483 441 255 4714
  PR 444 161 133 68 105 148 217 267 306 293 118 188 347 988 500 446 290 5019
  JML 851 315 245 152 227 295 437 528 551 563 224 397 727 1806 983 887 545 9733
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 8 2 0 0 0 6 8 0 0 0 0 5 3 2 3 1 41
  PR 4 7 9 0 0 0 7 5 0 0 0 0 1 1 3 2 4 43
  JML 7 15 11 0 0 0 13 13 0 0 0 0 6 4 5 5 5 84
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 37 0 0 4 4 1 8 0 11 7 7 7 14 32 26 39 10 207
  PR 37 0 0 2 5 0 2 0 5 6 2 6 20 34 19 59 8 205
  JML 74 0 0 6 9 1 10 0 16 13 9 13 34 66 45 98 18 412
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 447 162 114 88 126 148 234 269 256 277 113 216 399 853 511 483 266 4962
  PR 485 168 142 70 110 148 226 272 311 299 120 194 368 1023 522 507 302 5267
  JML 932 330 256 158 236 296 460 541 567 576 233 410 767 1876 1033 990 568 10229

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara AIR DINGIN AMIRIA BAHAGIA AMAITENG MULIA PULAU SIUMAT UJUNG TINGGI LINGGI KOTA BATU AIR PINANG KUALA MAKMUR GANTING SEFOYAN LUGU SINABANG SUKA KARYA SUKA MAJU SUKA JAYA SUAK BULUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2072 483 276 195 261 363 687 771 804 795 270 516 1205 3094 1589 1563 779 15723
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1139 153 20 37 25 67 227 230 237 219 37 106 438 1215 555 573 211 5489
4 Jumlah surat suara digunakan 932 330 256 158 236 296 460 541 567 576 233 410 767 1876 1033 990 568 10229
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah AIR DINGIN AMIRIA BAHAGIA AMAITENG MULIA PULAU SIUMAT UJUNG TINGGI LINGGI KOTA BATU AIR PINANG KUALA MAKMUR GANTING SEFOYAN LUGU SINABANG SUKA KARYA SUKA MAJU SUKA JAYA SUAK BULUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 929 329 255 153 232 289 454 535 560 568 229 406 762 1870 1029 982 558 10140
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 1 5 4 7 6 6 7 8 4 4 5 6 4 8 10 89
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 932 330 256 158 236 296 460 541 567 576 233 410 767 1876 1033 990 568 10229

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden AIR DINGIN AMIRIA BAHAGIA AMAITENG MULIA PULAU SIUMAT UJUNG TINGGI LINGGI KOTA BATU AIR PINANG KUALA MAKMUR GANTING SEFOYAN LUGU SINABANG SUKA KARYA SUKA MAJU SUKA JAYA SUAK BULUH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 453 155 141 31 54 109 169 91 197 117 56 178 391 951 412 502 215 4222
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 476 174 114 122 178 180 285 444 363 451 173 228 371 919 617 480 343 5918
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 929 329 255 153 232 289 454 535 560 568 229 406 762 1870 1029 982 558 10140