Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LUAN BALU GUNUNG PUTIH LUGU SEK BAHAK KUALA BAKTI BULU HADEK SAMBAY TANJUNG RAYA KUALA BARU BABUSSALAM MUARA AMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 304 124 119 78 175 191 176 178 159 98 1602
  PR 284 121 120 81 183 172 154 178 144 89 1526
  JML 588 245 239 159 358 363 330 356 303 187 3128
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 1 5 2 0 3 0 0 1 6 21
  PR 6 2 1 2 0 4 0 0 2 3 20
  JML 9 3 6 4 0 7 0 0 3 9 41
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 307 125 124 80 175 194 176 178 160 104 1623
  PR 290 123 121 83 183 176 154 178 146 92 1546
  JML 597 248 245 163 358 370 330 356 306 196 3169
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 243 106 97 78 139 173 152 176 147 89 1400
  PR 239 107 105 80 151 159 129 172 138 85 1365
  JML 482 213 202 158 290 332 281 348 285 174 2765
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 1 5 2 0 3 0 0 1 6 21
  PR 6 2 1 2 0 4 0 0 2 3 20
  JML 9 3 6 4 0 7 0 0 3 9 41
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 246 107 102 80 139 176 152 176 148 95 1421
  PR 245 109 106 82 151 163 129 172 140 88 1385
  JML 491 216 208 162 290 339 281 348 288 183 2806

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LUAN BALU GUNUNG PUTIH LUGU SEK BAHAK KUALA BAKTI BULU HADEK SAMBAY TANJUNG RAYA KUALA BARU BABUSSALAM MUARA AMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 600 250 244 162 365 370 337 388 309 191 3216
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 109 34 36 0 75 30 56 40 21 8 409
4 Jumlah surat suara digunakan 491 216 208 162 290 339 281 348 288 183 2806
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LUAN BALU GUNUNG PUTIH LUGU SEK BAHAK KUALA BAKTI BULU HADEK SAMBAY TANJUNG RAYA KUALA BARU BABUSSALAM MUARA AMAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 488 215 208 161 288 339 279 340 287 182 2787
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 0 1 2 0 2 8 1 1 19
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 491 216 208 162 290 339 281 348 288 183 2806

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LUAN BALU GUNUNG PUTIH LUGU SEK BAHAK KUALA BAKTI BULU HADEK SAMBAY TANJUNG RAYA KUALA BARU BABUSSALAM MUARA AMAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 83 40 36 62 89 98 46 189 56 33 732
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 405 175 172 99 199 241 233 151 231 149 2055
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 488 215 208 161 288 339 279 340 287 182 2787