Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LASIKIN SUA-SUA KAHAT BUSUNG INDAH MATANURUNG SITUBUK NANCAWA LABUAH ABAIL SIMPANG ABAIL LANTING BATU-BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 307 255 154 179 164 73 95 151 107 121 125 212 1943
  PR 304 218 153 201 165 75 86 159 94 117 134 190 1896
  JML 611 473 307 380 329 148 181 310 201 238 259 402 3839
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 1 8 0 0 0 3 0 0 1 0 16
  PR 1 0 1 10 0 0 0 2 0 0 1 0 15
  JML 4 0 2 18 0 0 0 5 0 0 2 0 31
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 9 2 8 8 0 3 3 1 3 5 4 48
  PR 4 8 2 10 3 0 0 5 2 1 5 1 41
  JML 6 17 4 18 11 0 3 8 3 4 10 5 89
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 312 264 157 195 172 73 98 157 108 124 131 216 2007
  PR 309 226 156 221 168 75 86 166 96 118 140 191 1952
  JML 621 490 313 416 340 148 184 323 204 242 271 407 3959
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 213 204 143 167 159 72 92 126 88 112 115 183 1674
  PR 228 188 130 156 150 73 82 149 82 111 126 170 1645
  JML 441 392 273 323 309 145 174 275 170 223 241 353 3319
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5
  PR 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
  JML 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 9
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 9 2 8 8 0 3 3 1 3 5 4 48
  PR 4 8 2 10 3 0 0 5 2 1 5 1 41
  JML 6 17 4 18 11 0 3 8 3 4 10 5 89
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 216 213 146 175 167 72 95 131 89 115 121 187 1727
  PR 233 196 133 166 153 73 82 155 84 112 132 171 1690
  JML 449 409 279 341 320 145 177 286 173 227 253 358 3417

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LASIKIN SUA-SUA KAHAT BUSUNG INDAH MATANURUNG SITUBUK NANCAWA LABUAH ABAIL SIMPANG ABAIL LANTING BATU-BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 623 482 313 388 338 152 185 316 205 242 264 411 3919
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 174 73 34 47 18 7 8 30 32 15 11 53 502
4 Jumlah surat suara digunakan 449 409 279 341 320 145 177 286 173 227 253 358 3417
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LASIKIN SUA-SUA KAHAT BUSUNG INDAH MATANURUNG SITUBUK NANCAWA LABUAH ABAIL SIMPANG ABAIL LANTING BATU-BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 446 400 276 341 320 139 170 285 172 222 251 356 3378
2 Jumlah Suara tidak sah 3 9 3 0 0 6 7 1 1 5 2 2 39
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 449 409 279 341 320 145 177 286 173 227 253 358 3417

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LASIKIN SUA-SUA KAHAT BUSUNG INDAH MATANURUNG SITUBUK NANCAWA LABUAH ABAIL SIMPANG ABAIL LANTING BATU-BATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 172 113 46 85 69 16 52 119 62 45 112 40 931
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 274 287 230 256 251 123 118 166 110 177 139 316 2447
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 446 400 276 341 320 139 170 285 172 222 251 356 3378