Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih CENANG JATIMAKMUR GEGERKUNCI WANATAWANG WANACALA SONGGOM KARANG SEMBUNG JATIROKEH DUKUHMAJA SONGGOM LOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3337 3371 2753 3801 2041 4192 2937 4323 2439 3853 33047
  PR 3414 3451 2732 3963 2121 4112 3097 4285 2293 3872 33340
  JML 6751 6822 5485 7764 4162 8304 6034 8608 4732 7725 66387
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  PR 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
  JML 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 7 75 12 27 35 0 8 24 22 169 379
  PR 5 76 8 39 29 0 17 17 19 206 416
  JML 12 151 20 66 64 0 25 41 41 375 795
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3344 3446 2765 3828 2076 4192 2945 4347 2462 4023 33428
  PR 3419 3527 2740 4002 2151 4112 3115 4302 2312 4080 33760
  JML 6763 6973 5505 7830 4227 8304 6060 8649 4774 8103 67188
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1756 1611 1512 1912 1050 2257 1386 2166 1142 2106 16898
  PR 2007 1906 1758 2267 1310 2465 1816 2491 1390 2406 19816
  JML 3763 3517 3270 4179 2360 4722 3202 4657 2532 4512 36714
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
  PR 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
  JML 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 7 75 12 27 35 0 8 24 22 169 379
  PR 5 76 8 39 29 0 17 17 19 206 416
  JML 12 151 20 66 64 0 25 41 41 375 795
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1763 1686 1524 1939 1085 2257 1394 2190 1165 2276 17279
  PR 2012 1982 1766 2306 1340 2465 1834 2508 1409 2614 20236
  JML 3775 3668 3290 4245 2425 4722 3228 4698 2574 4890 37515

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara CENANG JATIMAKMUR GEGERKUNCI WANATAWANG WANACALA SONGGOM KARANG SEMBUNG JATIROKEH DUKUHMAJA SONGGOM LOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6889 6952 5603 7931 4251 8479 6133 8793 4820 7911 67762
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 2 0 2 2 0 5 1 0 12
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3114 3284 2311 3686 1824 3755 2905 4090 2245 3021 30235
4 Jumlah surat suara digunakan 3775 3668 3290 4245 2425 4722 3228 4698 2574 4890 37515
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah CENANG JATIMAKMUR GEGERKUNCI WANATAWANG WANACALA SONGGOM KARANG SEMBUNG JATIROKEH DUKUHMAJA SONGGOM LOR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3737 3631 3275 4215 2409 4663 3200 4646 2547 4864 37187
2 Jumlah Suara tidak sah 38 37 15 30 16 59 28 52 27 26 328
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3775 3668 3290 4245 2425 4722 3228 4698 2574 4890 37515

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden CENANG JATIMAKMUR GEGERKUNCI WANATAWANG WANACALA SONGGOM KARANG SEMBUNG JATIROKEH DUKUHMAJA SONGGOM LOR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 724 1149 854 1222 686 1585 1140 1456 667 1801 11284
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 3013 2482 2421 2993 1723 3078 2060 3190 1880 3063 25903
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3737 3631 3275 4215 2409 4663 3200 4646 2547 4864 37187