Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KARANGREJO BENDAN DUWUR BENDAN NGISOR SAMPANGAN GAJAHMUNGKUR LEMPONGSARI PETOMPON BENDUNGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2406 1310 1950 3437 5134 1989 2195 1477 19898
  PR 2600 1282 2178 3727 5617 2126 2475 1665 21670
  JML 5006 2592 4128 7164 10751 4115 4670 3142 41568
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 57 22 11 107 172 21 26 28 444
  PR 70 21 13 125 62 25 29 35 380
  JML 127 43 24 232 234 46 55 63 824
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 45 32 54 74 81 37 37 44 404
  PR 65 51 69 100 127 39 63 65 579
  JML 110 83 123 174 208 76 100 109 983
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2508 1364 2015 3618 5387 2047 2258 1549 20746
  PR 2735 1354 2260 3952 5806 2190 2567 1765 22629
  JML 5243 2718 4275 7570 11193 4237 4825 3314 43375
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1826 1025 1514 2691 3875 1545 1683 1112 15271
  PR 2112 1095 1790 3073 4559 1698 1955 1330 17612
  JML 3938 2120 3304 5764 8434 3243 3638 2442 32883
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 57 22 11 100 172 21 26 28 437
  PR 70 21 13 115 62 25 29 35 370
  JML 127 43 24 215 234 46 55 63 807
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 45 32 54 74 81 37 37 44 404
  PR 65 51 69 100 127 39 63 65 579
  JML 110 83 123 174 208 76 100 109 983
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1928 1079 1579 2865 4128 1603 1746 1184 16112
  PR 2247 1167 1872 3288 4748 1762 2047 1430 18561
  JML 4175 2246 3451 6153 8876 3365 3793 2614 34673

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KARANGREJO BENDAN DUWUR BENDAN NGISOR SAMPANGAN GAJAHMUNGKUR LEMPONGSARI PETOMPON BENDUNGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 5123 2652 4222 7356 10978 4214 4781 3268 42594
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 1 1 1 4 0 0 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 945 405 770 1202 2098 849 988 654 7911
4 Jumlah surat suara digunakan 4175 2246 3451 6153 8876 3365 3793 2614 34673
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KARANGREJO BENDAN DUWUR BENDAN NGISOR SAMPANGAN GAJAHMUNGKUR LEMPONGSARI PETOMPON BENDUNGAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4128 2211 3412 6086 8802 3328 3742 2586 34295
2 Jumlah Suara tidak sah 47 35 39 67 74 37 51 28 378
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4175 2246 3451 6153 8876 3365 3793 2614 34673

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KARANGREJO BENDAN DUWUR BENDAN NGISOR SAMPANGAN GAJAHMUNGKUR LEMPONGSARI PETOMPON BENDUNGAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1232 639 1251 2298 2781 1051 1121 921 11294
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2896 1572 2161 3788 6021 2277 2621 1665 23001
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4128 2211 3412 6086 8802 3328 3742 2586 34295