Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih GLUMPANG PAYONG GLUMPANG BUNGKOK LUENG KEUBEU MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK GAMPONG PUTOH KANDANG GAMPONG BARO PINEUNG SIRIBEE ULEE ALUE GAMPONG MEULUM COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG MEUNASAH LINCAH TANJONGAN IDEM MEUNASAH PUUK MEUNASAH LANCOK ANGKIENG BARAT TANJONG BARO MATANG TEUNGOH ULEE UE MEURAH COT SIREN ALUE BARAT MEUNASAH LUENG NAMPLOH PAPEUEN NAMPLOH KRUENG NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH BARO MEULIEK PANTE RHENG SANGSO LHOK SEUMIRA ULEE JEUMATAN LANCOK COT MANE MATANG MATANG JAREUNG DARUSSALAM MATANG WAKEUH PULO BAROH BATEE ILIEK MESJID BARO PALOH KEUDE ACEH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 197 232 126 150 134 223 254 222 282 122 332 160 178 73 94 77 38 114 293 204 105 255 98 97 97 196 127 117 79 163 234 389 398 123 166 177 135 318 321 194 155 242 300 176 161 229 8557
  PR 202 237 133 161 162 221 279 246 289 149 352 177 192 92 99 100 49 110 297 223 110 262 109 103 99 198 153 119 103 164 268 424 439 134 147 208 143 333 299 186 163 263 339 206 145 253 9140
  JML 399 469 259 311 296 444 533 468 571 271 684 337 370 165 193 177 87 224 590 427 215 517 207 200 196 394 280 236 182 327 502 813 837 257 313 385 278 651 620 380 318 505 639 382 306 482 17697
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 197 232 126 150 134 223 254 222 282 122 332 160 178 73 94 77 38 114 293 204 105 255 98 97 97 196 127 117 79 163 234 389 398 123 166 177 135 318 321 194 155 244 300 176 161 229 8559
  PR 202 237 133 161 162 221 279 246 289 149 352 177 192 92 99 100 49 110 297 223 110 262 109 103 99 198 153 119 103 164 268 424 439 134 147 208 143 333 299 186 163 264 339 206 145 253 9141
  JML 399 469 259 311 296 444 533 468 571 271 684 337 370 165 193 177 87 224 590 427 215 517 207 200 196 394 280 236 182 327 502 813 837 257 313 385 278 651 620 380 318 508 639 382 306 482 17700
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 102 93 49 58 76 116 115 89 112 63 147 134 112 42 53 42 32 63 126 100 41 111 55 71 44 89 75 62 60 79 95 282 160 65 74 134 78 139 130 83 75 87 142 83 54 94 4186
  PR 146 147 80 84 112 173 142 138 163 93 219 148 160 68 67 71 43 86 156 148 85 178 75 75 67 142 111 87 71 101 147 314 237 86 96 171 91 218 177 158 104 157 173 117 89 140 5911
  JML 248 240 129 142 188 289 257 227 275 156 366 282 272 110 120 113 75 149 282 248 126 289 130 146 111 231 186 149 131 180 242 596 397 151 170 305 169 357 307 241 179 244 315 200 143 234 10097
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 102 93 49 58 76 116 115 89 112 63 147 134 112 42 53 42 32 63 126 100 41 111 55 71 44 89 75 62 60 79 95 282 160 65 74 134 78 139 130 83 75 89 142 83 54 94 4188
  PR 146 147 80 84 112 173 142 138 163 93 219 148 160 68 67 71 43 86 156 148 85 178 75 75 67 142 111 87 71 101 147 314 237 86 96 171 91 218 177 158 104 158 173 117 89 140 5912
  JML 248 240 129 142 188 289 257 227 275 156 366 282 272 110 120 113 75 149 282 248 126 289 130 146 111 231 186 149 131 180 242 596 397 151 170 305 169 357 307 241 179 247 315 200 143 234 10100

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara GLUMPANG PAYONG GLUMPANG BUNGKOK LUENG KEUBEU MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK GAMPONG PUTOH KANDANG GAMPONG BARO PINEUNG SIRIBEE ULEE ALUE GAMPONG MEULUM COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG MEUNASAH LINCAH TANJONGAN IDEM MEUNASAH PUUK MEUNASAH LANCOK ANGKIENG BARAT TANJONG BARO MATANG TEUNGOH ULEE UE MEURAH COT SIREN ALUE BARAT MEUNASAH LUENG NAMPLOH PAPEUEN NAMPLOH KRUENG NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH BARO MEULIEK PANTE RHENG SANGSO LHOK SEUMIRA ULEE JEUMATAN LANCOK COT MANE MATANG MATANG JAREUNG DARUSSALAM MATANG WAKEUH PULO BAROH BATEE ILIEK MESJID BARO PALOH KEUDE ACEH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 407 479 256 318 302 455 544 478 583 275 698 344 378 169 197 181 89 229 602 436 220 528 212 208 200 401 286 241 186 334 513 830 854 263 320 393 296 668 633 387 325 516 652 390 313 492 18081
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 159 239 127 176 114 166 287 251 308 119 332 62 106 59 77 68 14 80 320 188 94 239 82 62 89 170 100 92 55 154 271 234 457 112 150 88 127 311 326 146 146 269 337 190 170 258 7981
4 Jumlah surat suara digunakan 248 240 129 142 188 289 257 227 275 156 366 282 272 110 120 113 75 149 282 248 126 289 130 146 111 231 186 149 131 180 242 596 397 151 170 305 169 357 307 241 179 247 315 200 143 234 10100
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah GLUMPANG PAYONG GLUMPANG BUNGKOK LUENG KEUBEU MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK GAMPONG PUTOH KANDANG GAMPONG BARO PINEUNG SIRIBEE ULEE ALUE GAMPONG MEULUM COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG MEUNASAH LINCAH TANJONGAN IDEM MEUNASAH PUUK MEUNASAH LANCOK ANGKIENG BARAT TANJONG BARO MATANG TEUNGOH ULEE UE MEURAH COT SIREN ALUE BARAT MEUNASAH LUENG NAMPLOH PAPEUEN NAMPLOH KRUENG NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH BARO MEULIEK PANTE RHENG SANGSO LHOK SEUMIRA ULEE JEUMATAN LANCOK COT MANE MATANG MATANG JAREUNG DARUSSALAM MATANG WAKEUH PULO BAROH BATEE ILIEK MESJID BARO PALOH KEUDE ACEH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 237 238 127 140 180 288 249 219 267 150 351 282 266 107 119 112 73 143 275 247 124 284 125 143 108 217 175 141 129 172 236 590 392 149 166 296 158 350 298 237 178 243 303 189 139 225 9837
2 Jumlah Suara tidak sah 11 2 2 2 8 1 8 8 8 6 15 0 6 3 1 1 2 6 7 1 2 5 5 3 3 14 11 8 2 8 6 6 5 2 4 9 11 7 9 4 1 4 12 11 4 9 263
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 248 240 129 142 188 289 257 227 275 156 366 282 272 110 120 113 75 149 282 248 126 289 130 146 111 231 186 149 131 180 242 596 397 151 170 305 169 357 307 241 179 247 315 200 143 234 10100

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden GLUMPANG PAYONG GLUMPANG BUNGKOK LUENG KEUBEU MIDEUN GEUDONG MIDEUN JOK GAMPONG PUTOH KANDANG GAMPONG BARO PINEUNG SIRIBEE ULEE ALUE GAMPONG MEULUM COT MEURAK BAROH COT MEURAK BLANG MEUNASAH LINCAH TANJONGAN IDEM MEUNASAH PUUK MEUNASAH LANCOK ANGKIENG BARAT TANJONG BARO MATANG TEUNGOH ULEE UE MEURAH COT SIREN ALUE BARAT MEUNASAH LUENG NAMPLOH PAPEUEN NAMPLOH KRUENG NAMPLOH BLANGGARANG NAMPLOH MANYANG NAMPLOH BARO MEULIEK PANTE RHENG SANGSO LHOK SEUMIRA ULEE JEUMATAN LANCOK COT MANE MATANG MATANG JAREUNG DARUSSALAM MATANG WAKEUH PULO BAROH BATEE ILIEK MESJID BARO PALOH KEUDE ACEH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 109 169 66 102 117 192 127 122 164 106 222 236 189 66 35 62 34 60 85 145 59 178 74 108 34 123 126 90 80 116 158 546 218 47 97 274 80 229 199 139 109 106 194 141 101 151 6185
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 128 69 61 38 63 96 122 97 103 44 129 46 77 41 84 50 39 83 190 102 65 106 51 35 74 94 49 51 49 56 78 44 174 102 69 22 78 121 99 98 69 137 109 48 38 74 3652
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 237 238 127 140 180 288 249 219 267 150 351 282 266 107 119 112 73 143 275 247 124 284 125 143 108 217 175 141 129 172 236 590 392 149 166 296 158 350 298 237 178 243 303 189 139 225 9837