Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LEUBE ME SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ALUE DUA BLANG DALAM PANDAK PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA ARA LIPEH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 107 98 55 120 93 260 166 223 286 225 81 168 187 270 196 101 168 298 222 221 229 169 53 293 315 105 120 4829
  PR 158 105 70 120 144 259 158 257 298 249 79 186 218 296 224 117 199 328 253 283 273 212 69 363 347 113 112 5490
  JML 265 203 125 240 237 519 324 480 584 474 160 354 405 566 420 218 367 626 475 504 502 381 122 656 662 218 232 10319
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 107 98 55 120 93 260 166 223 286 225 81 168 187 270 196 101 168 298 222 221 229 169 53 293 315 105 120 4829
  PR 158 105 70 120 144 259 158 257 298 249 79 186 218 296 224 117 199 328 253 283 274 212 69 363 347 113 112 5491
  JML 265 203 125 240 237 519 324 480 584 474 160 354 405 566 420 218 367 626 475 504 503 381 122 656 662 218 232 10320
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 71 52 29 90 62 126 72 112 117 98 52 110 91 98 86 67 105 124 115 111 92 83 31 135 167 66 74 2436
  PR 116 75 39 98 112 158 102 152 163 160 59 127 125 152 117 81 147 174 163 185 163 138 52 201 215 75 82 3431
  JML 187 127 68 188 174 284 174 264 280 258 111 237 216 250 203 148 252 298 278 296 255 221 83 336 382 141 156 5867
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 71 52 29 90 62 126 72 112 117 98 52 110 91 98 86 67 105 124 115 111 92 83 31 135 167 66 74 2436
  PR 116 75 39 98 112 158 102 152 163 160 59 127 125 152 117 81 147 174 163 185 163 138 52 201 215 75 82 3431
  JML 187 127 68 188 174 284 174 264 280 258 111 237 216 250 203 148 252 298 278 296 255 221 83 336 382 141 156 5867

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LEUBE ME SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ALUE DUA BLANG DALAM PANDAK PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA ARA LIPEH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 271 208 128 245 242 530 331 490 596 484 164 363 414 578 429 224 375 639 485 514 513 389 125 670 676 223 237 10543
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 84 81 60 57 68 246 157 226 316 226 53 126 198 328 226 76 123 341 207 218 258 168 42 334 294 82 81 4676
4 Jumlah surat suara digunakan 187 127 68 188 174 284 174 264 280 258 111 237 216 250 203 148 252 298 278 296 255 221 83 336 382 141 156 5867
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LEUBE ME SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ALUE DUA BLANG DALAM PANDAK PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA ARA LIPEH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 175 99 62 180 165 266 169 251 267 246 106 209 200 242 196 144 239 279 257 287 240 205 81 326 373 130 142 5536
2 Jumlah Suara tidak sah 12 28 6 8 9 18 5 13 13 12 5 28 16 8 7 4 13 19 21 9 15 16 2 10 9 11 14 331
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 187 127 68 188 174 284 174 264 280 258 111 237 216 250 203 148 252 298 278 296 255 221 83 336 382 141 156 5867

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LEUBE ME SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ALUE DUA BLANG DALAM PANDAK PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA ARA LIPEH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 112 53 21 145 89 146 110 109 164 162 61 97 131 142 116 114 149 200 187 215 165 154 60 178 278 88 77 3523
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 63 46 41 35 76 120 59 142 103 84 45 112 69 100 80 30 90 79 70 72 75 51 21 148 95 42 65 2013
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 175 99 62 180 165 266 169 251 267 246 106 209 200 242 196 144 239 279 257 287 240 205 81 326 373 130 142 5536