Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih JULI COT MESJID SUKA TANI JULI PAYA RU JULI MEUNASAH TAMBO JULI TGK DI LAMPOH JULI MEE TEUNGOH BUKET MULIA ALUE RAMBONG SIMPANG JAYA JULI URUEK ANOE JULI COT MEURAK PASEH BALE PANAH PANTE PEUSANGAN SEUNEUBOK DALAM RANTO PANYANG JULI MEUNASAH JOK KRUENG SIMPO TEUPIN MANE JULI SEUTUY JULI TAMBO TANJONG JULI KEUDE DUA JULI SUPENG GLEUMPANG MEUJIM JIM ALUE UNOE BATEE RAYA SEUNEUBOK PEURADEN JULI MEUNASAH TEUNGOH SEUNEUBOK GUNCI MANE MEUJINGKI ABEUK BUDI BLANG KETUMBA PANTE BARO BEUYOT PAYA CUT SIMPANG MULIA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 474 155 163 187 150 331 171 149 328 259 302 314 368 77 170 177 235 387 519 415 566 530 224 154 76 300 216 277 290 78 274 521 370 601 290 77 10175
  PR 534 148 215 212 157 370 168 154 362 262 345 343 375 81 157 189 278 417 541 436 624 560 242 175 76 334 232 307 313 84 299 759 374 596 297 74 11090
  JML 1008 303 378 399 307 701 339 303 690 521 647 657 743 158 327 366 513 804 1060 851 1190 1090 466 329 152 634 448 584 603 162 573 1280 744 1197 587 151 21265
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 474 155 163 187 150 331 171 149 328 259 303 314 368 77 170 177 235 387 519 415 566 538 224 157 76 300 216 277 290 78 274 521 370 601 290 77 10187
  PR 534 148 215 212 157 370 168 154 362 262 349 343 375 81 157 189 278 417 541 436 624 563 242 178 76 334 232 307 313 84 299 760 374 596 297 74 11101
  JML 1008 303 378 399 307 701 339 303 690 521 652 657 743 158 327 366 513 804 1060 851 1190 1101 466 335 152 634 448 584 603 162 573 1281 744 1197 587 151 21288
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 236 109 118 131 104 256 125 85 159 144 165 141 179 70 108 93 87 187 207 166 305 282 170 84 49 133 118 148 217 64 121 216 153 197 143 61 5331
  PR 328 111 150 174 131 305 132 86 201 166 207 178 206 65 118 136 130 203 287 257 337 374 207 119 62 200 143 220 249 77 177 358 174 278 185 62 6793
  JML 564 220 268 305 235 561 257 171 360 310 372 319 385 135 226 229 217 390 494 423 642 656 377 203 111 333 261 368 466 141 298 574 327 475 328 123 12124
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 236 109 118 131 104 256 125 85 159 144 166 141 179 70 108 93 87 187 207 166 305 290 170 87 49 133 118 148 217 64 121 216 153 197 143 61 5343
  PR 328 111 150 174 131 305 132 86 201 166 211 178 206 65 118 136 130 203 287 257 337 377 207 122 62 200 143 220 249 77 177 359 174 278 185 62 6804
  JML 564 220 268 305 235 561 257 171 360 310 377 319 385 135 226 229 217 390 494 423 642 667 377 209 111 333 261 368 466 141 298 575 327 475 328 123 12147

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara JULI COT MESJID SUKA TANI JULI PAYA RU JULI MEUNASAH TAMBO JULI TGK DI LAMPOH JULI MEE TEUNGOH BUKET MULIA ALUE RAMBONG SIMPANG JAYA JULI URUEK ANOE JULI COT MEURAK PASEH BALE PANAH PANTE PEUSANGAN SEUNEUBOK DALAM RANTO PANYANG JULI MEUNASAH JOK KRUENG SIMPO TEUPIN MANE JULI SEUTUY JULI TAMBO TANJONG JULI KEUDE DUA JULI SUPENG GLEUMPANG MEUJIM JIM ALUE UNOE BATEE RAYA SEUNEUBOK PEURADEN JULI MEUNASAH TEUNGOH SEUNEUBOK GUNCI MANE MEUJINGKI ABEUK BUDI BLANG KETUMBA PANTE BARO BEUYOT PAYA CUT SIMPANG MULIA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1030 310 386 407 314 718 346 310 703 532 659 671 759 162 334 374 523 816 1083 869 1214 1118 476 336 156 647 457 598 616 166 585 1306 760 1222 599 155 21717
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 466 90 118 102 79 157 89 139 343 222 282 352 374 27 108 145 306 426 589 446 572 451 99 127 45 314 196 230 150 25 287 731 433 747 271 32 9570
4 Jumlah surat suara digunakan 564 220 268 305 235 561 257 171 360 310 377 319 385 135 226 229 217 390 494 423 642 667 377 209 111 333 261 368 466 141 298 575 327 475 328 123 12147
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah JULI COT MESJID SUKA TANI JULI PAYA RU JULI MEUNASAH TAMBO JULI TGK DI LAMPOH JULI MEE TEUNGOH BUKET MULIA ALUE RAMBONG SIMPANG JAYA JULI URUEK ANOE JULI COT MEURAK PASEH BALE PANAH PANTE PEUSANGAN SEUNEUBOK DALAM RANTO PANYANG JULI MEUNASAH JOK KRUENG SIMPO TEUPIN MANE JULI SEUTUY JULI TAMBO TANJONG JULI KEUDE DUA JULI SUPENG GLEUMPANG MEUJIM JIM ALUE UNOE BATEE RAYA SEUNEUBOK PEURADEN JULI MEUNASAH TEUNGOH SEUNEUBOK GUNCI MANE MEUJINGKI ABEUK BUDI BLANG KETUMBA PANTE BARO BEUYOT PAYA CUT SIMPANG MULIA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 545 213 263 293 227 549 249 168 359 307 371 304 378 128 219 222 211 380 470 409 630 651 352 206 99 309 256 360 442 136 290 556 318 453 321 117 11761
2 Jumlah Suara tidak sah 19 7 5 12 8 12 8 3 1 3 6 15 7 7 7 7 6 10 24 14 12 16 25 3 12 24 5 8 24 5 8 19 9 22 7 6 386
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 564 220 268 305 235 561 257 171 360 310 377 319 385 135 226 229 217 390 494 423 642 667 377 209 111 333 261 368 466 141 298 575 327 475 328 123 12147

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden JULI COT MESJID SUKA TANI JULI PAYA RU JULI MEUNASAH TAMBO JULI TGK DI LAMPOH JULI MEE TEUNGOH BUKET MULIA ALUE RAMBONG SIMPANG JAYA JULI URUEK ANOE JULI COT MEURAK PASEH BALE PANAH PANTE PEUSANGAN SEUNEUBOK DALAM RANTO PANYANG JULI MEUNASAH JOK KRUENG SIMPO TEUPIN MANE JULI SEUTUY JULI TAMBO TANJONG JULI KEUDE DUA JULI SUPENG GLEUMPANG MEUJIM JIM ALUE UNOE BATEE RAYA SEUNEUBOK PEURADEN JULI MEUNASAH TEUNGOH SEUNEUBOK GUNCI MANE MEUJINGKI ABEUK BUDI BLANG KETUMBA PANTE BARO BEUYOT PAYA CUT SIMPANG MULIA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 389 109 101 210 170 401 113 84 144 241 250 218 217 114 97 78 150 109 239 292 468 434 195 127 60 123 119 233 301 100 179 361 184 283 219 68 7180
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 156 104 162 83 57 148 136 84 215 66 121 86 161 14 122 144 61 271 231 117 162 217 157 79 39 186 137 127 141 36 111 195 134 170 102 49 4581
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 545 213 263 293 227 549 249 168 359 307 371 304 378 128 219 222 211 380 470 409 630 651 352 206 99 309 256 360 442 136 290 556 318 453 321 117 11761