Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ALUE BIE PUSONG BUGAK BLANG PANTE PAKU PANTE SUKON PANTE PEUSANGAN ALUE BUYA PULO U ABEUK JALOH PULO IBOEH PULO BLANG BUGAK MESJID BUGAK KRUENG MATE BUGAK KRUENG ALUE BUYA PASI KUALA CEURAPE ULEE CEUE ALUE BAYEU UTANG ALUE KUTA BUGENG PUNJOT PULO PINEUNG MNS II PANTE RANUB LINGGONG PULO SEUNA LAMKUTA BARAT LANYAN MEUNASAH KRUENG PAYA BIENG GAMPONG MEULINTEUNG JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG GEUNDOT LUENG KAMBUK PULO REUDEUP LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG TANOH ANOE TANJONGAN BADA TIMU BADA BARAT RUSEB DAYAH RUSEB ARA JANGKA MESJID Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 86 69 262 132 179 197 137 192 127 165 263 317 374 212 247 222 57 273 80 362 191 277 274 116 83 157 105 269 105 278 275 415 338 111 181 106 246 164 139 274 209 139 112 292 260 361 9430
  PR 107 88 298 127 179 196 146 191 140 173 276 364 374 201 256 238 76 292 106 409 246 290 292 121 85 184 123 272 118 274 280 436 346 119 231 113 290 178 154 318 230 140 120 303 285 428 10213
  JML 193 157 560 259 358 393 283 383 267 338 539 681 748 413 503 460 133 565 186 771 437 567 566 237 168 341 228 541 223 552 555 851 684 230 412 219 536 342 293 592 439 279 232 595 545 789 19643
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 86 69 262 132 179 197 137 192 127 165 263 317 374 212 247 222 57 273 80 362 191 277 275 116 83 157 105 269 105 278 275 415 338 111 181 106 246 164 139 274 209 140 112 292 260 361 9432
  PR 107 88 298 127 179 196 146 191 140 173 276 364 374 201 256 238 76 292 106 409 246 290 293 121 85 184 123 272 118 274 280 436 346 119 231 113 290 178 154 318 230 142 120 303 285 429 10217
  JML 193 157 560 259 358 393 283 383 267 338 539 681 748 413 503 460 133 565 186 771 437 567 568 237 168 341 228 541 223 552 555 851 684 230 412 219 536 342 293 592 439 282 232 595 545 790 19649
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 23 40 92 45 71 68 74 77 47 85 106 141 286 66 98 93 32 97 61 171 75 125 91 52 68 89 62 114 81 142 124 206 174 61 93 60 71 61 48 86 54 91 73 118 93 139 4224
  PR 40 64 130 66 94 100 100 124 76 105 144 233 292 97 128 152 47 133 69 241 130 192 168 78 81 137 95 162 87 159 173 280 212 84 170 82 121 88 97 199 99 103 98 156 167 200 6053
  JML 63 104 222 111 165 168 174 201 123 190 250 374 578 163 226 245 79 230 130 412 205 317 259 130 149 226 157 276 168 301 297 486 386 145 263 142 192 149 145 285 153 194 171 274 260 339 10277
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 23 40 92 45 71 68 74 77 47 85 106 141 286 66 98 93 32 97 61 171 75 125 92 52 68 89 62 114 81 142 124 206 174 61 93 60 71 61 48 86 54 92 73 118 93 139 4226
  PR 40 64 130 66 94 100 100 124 76 105 144 233 292 97 128 152 47 133 69 241 130 192 169 78 81 137 95 162 87 159 173 280 212 84 170 82 121 88 97 199 99 105 98 156 167 201 6057
  JML 63 104 222 111 165 168 174 201 123 190 250 374 578 163 226 245 79 230 130 412 205 317 261 130 149 226 157 276 168 301 297 486 386 145 263 142 192 149 145 285 153 197 171 274 260 340 10283

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ALUE BIE PUSONG BUGAK BLANG PANTE PAKU PANTE SUKON PANTE PEUSANGAN ALUE BUYA PULO U ABEUK JALOH PULO IBOEH PULO BLANG BUGAK MESJID BUGAK KRUENG MATE BUGAK KRUENG ALUE BUYA PASI KUALA CEURAPE ULEE CEUE ALUE BAYEU UTANG ALUE KUTA BUGENG PUNJOT PULO PINEUNG MNS II PANTE RANUB LINGGONG PULO SEUNA LAMKUTA BARAT LANYAN MEUNASAH KRUENG PAYA BIENG GAMPONG MEULINTEUNG JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG GEUNDOT LUENG KAMBUK PULO REUDEUP LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG TANOH ANOE TANJONGAN BADA TIMU BADA BARAT RUSEB DAYAH RUSEB ARA JANGKA MESJID Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 197 161 572 265 366 401 289 390 273 345 550 695 764 422 514 470 136 577 190 787 446 579 579 243 172 348 233 550 228 564 567 869 698 235 421 223 547 344 299 604 448 285 237 607 556 806 20052
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 134 57 350 154 201 233 115 189 150 155 300 321 186 259 288 225 57 347 60 375 241 262 318 113 23 122 76 274 60 263 270 383 312 89 158 81 355 195 154 318 295 88 66 333 296 466 9767
4 Jumlah surat suara digunakan 63 104 222 111 165 168 174 201 123 190 250 374 578 163 226 245 79 230 130 412 205 317 261 130 149 226 157 276 168 301 297 486 386 145 263 142 192 149 145 285 153 197 171 274 260 340 10283
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ALUE BIE PUSONG BUGAK BLANG PANTE PAKU PANTE SUKON PANTE PEUSANGAN ALUE BUYA PULO U ABEUK JALOH PULO IBOEH PULO BLANG BUGAK MESJID BUGAK KRUENG MATE BUGAK KRUENG ALUE BUYA PASI KUALA CEURAPE ULEE CEUE ALUE BAYEU UTANG ALUE KUTA BUGENG PUNJOT PULO PINEUNG MNS II PANTE RANUB LINGGONG PULO SEUNA LAMKUTA BARAT LANYAN MEUNASAH KRUENG PAYA BIENG GAMPONG MEULINTEUNG JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG GEUNDOT LUENG KAMBUK PULO REUDEUP LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG TANOH ANOE TANJONGAN BADA TIMU BADA BARAT RUSEB DAYAH RUSEB ARA JANGKA MESJID Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 53 94 212 107 161 160 165 179 108 183 233 361 567 155 214 236 70 219 123 407 200 309 240 121 144 224 151 265 159 285 285 477 371 135 259 135 183 133 125 267 145 193 163 259 250 328 9813
2 Jumlah Suara tidak sah 10 10 10 4 4 8 9 22 15 7 17 13 11 8 12 9 9 11 7 5 5 8 21 9 5 2 6 11 9 16 12 9 15 10 4 7 9 16 20 18 8 4 8 15 10 12 470
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 63 104 222 111 165 168 174 201 123 190 250 374 578 163 226 245 79 230 130 412 205 317 261 130 149 226 157 276 168 301 297 486 386 145 263 142 192 149 145 285 153 197 171 274 260 340 10283

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ALUE BIE PUSONG BUGAK BLANG PANTE PAKU PANTE SUKON PANTE PEUSANGAN ALUE BUYA PULO U ABEUK JALOH PULO IBOEH PULO BLANG BUGAK MESJID BUGAK KRUENG MATE BUGAK KRUENG ALUE BUYA PASI KUALA CEURAPE ULEE CEUE ALUE BAYEU UTANG ALUE KUTA BUGENG PUNJOT PULO PINEUNG MNS II PANTE RANUB LINGGONG PULO SEUNA LAMKUTA BARAT LANYAN MEUNASAH KRUENG PAYA BIENG GAMPONG MEULINTEUNG JANGKA ALUE BIE JANGKA ALUE JANGKA ALUE U JANGKA KEUTAPANG GEUNDOT LUENG KAMBUK PULO REUDEUP LAMPOH RAYEUK LHOK BUGENG TANOH ANOE TANJONGAN BADA TIMU BADA BARAT RUSEB DAYAH RUSEB ARA JANGKA MESJID
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 22 56 133 33 92 97 58 91 67 58 111 207 444 115 105 110 35 68 69 206 65 96 147 43 83 142 84 141 79 182 233 270 228 65 113 65 68 83 81 195 88 45 96 170 168 225 5432
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 31 38 79 74 69 63 107 88 41 125 122 154 123 40 109 126 35 151 54 201 135 213 93 78 61 82 67 124 80 103 52 207 143 70 146 70 115 50 44 72 57 148 67 89 82 103 4381
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 53 94 212 107 161 160 165 179 108 183 233 361 567 155 214 236 70 219 123 407 200 309 240 121 144 224 151 265 159 285 285 477 371 135 259 135 183 133 125 267 145 193 163 259 250 328 9813