Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LHOK MANE PEUNEULET TUNONG MNS ASAN KEUDE TAMBUE BLANG TAMBUE LHOK TANOH KRUENG MEUSEUGOB COT TRIENG MEUNASAH DAYAH CUREE TUNONG CUREE BAROH TAMBUE BARAT MEUNASAH BARAT PAKU ALUE LEUHOB CALOK BLANG PANYANG ULEE KAREUNG PEUNEULET BAROH PULO DRIEN GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG JURONG BINJEE MEUNASAH MESJID BLANG TEUMULEK LANCANG BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG KUTA COH RHEUM TIMU RHEUM BAROH BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT IE RHOB TIMU IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG CEUREUCOK PULO DAPONG MEUNASAH MAMPLAM ARONGAN BALE RHEUM BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 141 153 296 337 572 41 137 157 169 330 247 135 318 88 128 188 325 423 254 118 243 219 156 190 264 130 476 107 252 389 131 102 171 186 127 248 112 380 399 273 247 9359
  PR 136 162 283 328 572 39 174 184 151 332 263 145 329 87 137 177 329 368 270 119 225 218 150 163 270 148 506 101 250 350 153 126 166 204 109 236 112 431 378 270 247 9398
  JML 277 315 579 665 1144 80 311 341 320 662 510 280 647 175 265 365 654 791 524 237 468 437 306 353 534 278 982 208 502 739 284 228 337 390 236 484 224 811 777 543 494 18757
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 141 153 296 337 572 41 137 157 169 330 247 135 318 88 128 188 325 423 254 118 243 219 156 190 264 130 476 107 252 389 131 102 171 187 127 248 112 380 399 273 247 9360
  PR 136 162 283 328 572 39 174 184 151 332 263 145 329 87 137 177 329 368 270 119 225 218 150 163 270 148 506 101 250 350 153 127 166 205 109 236 112 431 378 270 247 9400
  JML 277 315 579 665 1144 80 311 341 320 662 510 280 647 175 265 365 654 791 524 237 468 437 306 353 534 278 982 208 502 739 284 229 337 392 236 484 224 811 777 543 494 18760
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 131 118 131 127 229 29 52 76 75 113 99 58 213 42 63 173 156 98 86 79 89 79 79 81 103 62 186 46 74 152 60 52 97 109 60 94 49 174 155 86 102 4137
  PR 112 129 138 117 279 27 71 90 102 136 130 98 255 47 81 161 193 111 122 88 105 109 100 105 144 97 259 65 112 186 96 96 101 134 87 134 68 219 188 157 151 5200
  JML 243 247 269 244 508 56 123 166 177 249 229 156 468 89 144 334 349 209 208 167 194 188 179 186 247 159 445 111 186 338 156 148 198 243 147 228 117 393 343 243 253 9337
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 131 118 131 127 229 29 52 76 75 113 99 58 213 42 63 173 156 98 86 79 89 79 79 81 103 62 186 46 74 152 60 52 97 110 60 94 49 174 155 86 102 4138
  PR 112 129 138 117 279 27 71 90 102 136 130 98 255 47 81 161 193 111 122 88 105 109 100 105 144 97 259 65 112 186 96 97 101 135 87 134 68 219 188 157 151 5202
  JML 243 247 269 244 508 56 123 166 177 249 229 156 468 89 144 334 349 209 208 167 194 188 179 186 247 159 445 111 186 338 156 149 198 245 147 228 117 393 343 243 253 9340

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LHOK MANE PEUNEULET TUNONG MNS ASAN KEUDE TAMBUE BLANG TAMBUE LHOK TANOH KRUENG MEUSEUGOB COT TRIENG MEUNASAH DAYAH CUREE TUNONG CUREE BAROH TAMBUE BARAT MEUNASAH BARAT PAKU ALUE LEUHOB CALOK BLANG PANYANG ULEE KAREUNG PEUNEULET BAROH PULO DRIEN GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG JURONG BINJEE MEUNASAH MESJID BLANG TEUMULEK LANCANG BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG KUTA COH RHEUM TIMU RHEUM BAROH BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT IE RHOB TIMU IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG CEUREUCOK PULO DAPONG MEUNASAH MAMPLAM ARONGAN BALE RHEUM BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 283 322 591 678 1168 82 318 348 327 626 521 286 659 179 271 373 668 808 535 242 478 446 313 361 547 284 1001 213 513 753 290 233 344 400 241 496 229 828 793 555 498 19101
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 40 75 322 434 660 26 195 182 150 377 292 130 191 90 127 39 319 599 327 75 284 258 134 175 300 125 556 102 327 415 134 84 146 155 94 268 112 435 450 312 245 9761
4 Jumlah surat suara digunakan 243 247 269 244 508 56 123 166 177 249 229 156 468 89 144 334 349 209 208 167 194 188 179 186 247 159 445 111 186 338 156 149 198 245 147 228 117 393 343 243 253 9340
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LHOK MANE PEUNEULET TUNONG MNS ASAN KEUDE TAMBUE BLANG TAMBUE LHOK TANOH KRUENG MEUSEUGOB COT TRIENG MEUNASAH DAYAH CUREE TUNONG CUREE BAROH TAMBUE BARAT MEUNASAH BARAT PAKU ALUE LEUHOB CALOK BLANG PANYANG ULEE KAREUNG PEUNEULET BAROH PULO DRIEN GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG JURONG BINJEE MEUNASAH MESJID BLANG TEUMULEK LANCANG BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG KUTA COH RHEUM TIMU RHEUM BAROH BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT IE RHOB TIMU IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG CEUREUCOK PULO DAPONG MEUNASAH MAMPLAM ARONGAN BALE RHEUM BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 240 241 269 240 503 55 105 158 171 236 215 149 468 82 134 327 338 200 201 163 176 184 169 169 238 156 440 104 177 328 149 144 197 241 139 210 110 375 331 229 234 8995
2 Jumlah Suara tidak sah 3 6 0 4 5 1 18 8 6 13 14 7 0 7 10 7 11 9 7 4 18 4 10 17 9 3 5 7 9 10 7 5 1 4 8 18 7 18 12 14 19 345
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 243 247 269 244 508 56 123 166 177 249 229 156 468 89 144 334 349 209 208 167 194 188 179 186 247 159 445 111 186 338 156 149 198 245 147 228 117 393 343 243 253 9340

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LHOK MANE PEUNEULET TUNONG MNS ASAN KEUDE TAMBUE BLANG TAMBUE LHOK TANOH KRUENG MEUSEUGOB COT TRIENG MEUNASAH DAYAH CUREE TUNONG CUREE BAROH TAMBUE BARAT MEUNASAH BARAT PAKU ALUE LEUHOB CALOK BLANG PANYANG ULEE KAREUNG PEUNEULET BAROH PULO DRIEN GLEE MEUNDONG IE RHOB BABAH LUENG JURONG BINJEE MEUNASAH MESJID BLANG TEUMULEK LANCANG BLANG KUTA DUA MEUNASAH BLANG KUTA COH RHEUM TIMU RHEUM BAROH BLANG MANE DUA MEUNASAH BLANG MANE BARAT IE RHOB TIMU IE RHOB BARAT IE RHOB GEULUMPANG CEUREUCOK PULO DAPONG MEUNASAH MAMPLAM ARONGAN BALE RHEUM BARAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 198 24 62 91 225 22 39 74 85 94 103 77 424 34 70 233 146 78 115 114 105 61 91 68 103 46 204 63 119 203 46 47 98 153 78 115 42 209 209 105 166 4639
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 42 217 207 149 278 33 66 84 86 142 112 72 44 48 64 94 192 122 86 49 71 123 78 101 135 110 236 41 58 125 103 97 99 88 61 95 68 166 122 124 68 4356
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 240 241 269 240 503 55 105 158 171 236 215 149 468 82 134 327 338 200 201 163 176 184 169 169 238 156 440 104 177 328 149 144 197 241 139 210 110 375 331 229 234 8995